clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Чотири молодих вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова отримали Премії Верховної Ради України за роботу «Комплексна автоматизація та підвищення енергоефективності процесів судноремонту на основі сучасних інтелектуальних керуючих систем».
Премії отримали:
Блінцов Олександр Володимирович — доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Вінниченко Ірина Леонідівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Герасін Олександр Сергійович — викладач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Топалов Андрій Миколайович — викладач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України.
Наукова робота присвячена вирішенню науково-технічних проблем комплексної автоматизації, покращення якості керування та підвищення енергоефективності процесів судноремонту за рахунок удосконалення існуючих та створення нових моделей, методів та різнотипних засобів сучасних інтелектуальних керуючих систем, які можуть конкурувати зі світовими аналогами та успішно використовуватися на вітчизняних та закордонних підприємствах судноремонтного профілю.
За результатами наукової роботи автори опублікували 129 наукових праць, з яких 5 розділів у колективних монографіях, 18 патентів, 4 статті у закордонних фахових періодичних виданнях, у тому числі 3 таких, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science, 40 статей у фахових періодичних виданнях, в тому числі 13 таких, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 21 стаття у матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 41 тезу доповідей у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
Бажаємо нашим вченим натхнення та творчих успіхів в усіх починаннях.