clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проект Освітньо-професійної програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (Молодший бакалавр) «Менеджмент організацій і адміністрування».

Спеціальність 073 «Менеджмент».

Зауваження приймаються до 28 лютого 2022 року.

Гарант освітньої програми — канд. екон. наук, доцент Ігор Вікторович Сіренко

E-mail: igor.sirenko@nuos.edu.ua

  • Проект ОПП Менеджмент організацій і адміністрування