clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проєкт Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент і бізнес-адміністрування».
Спеціальність 073 «Менеджмент».
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»;
Зауваження приймаються до 28 лютого 2022 року.
Гарант освітньої програми – канд. екон. наук, доцент Сергій Ілліч Сергійчук
E-mail: sergiy.sergiychuk@nuos.edu.ua

  • Проект ОПП Менеджмент і бізнес- адміністрування