clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства. Поняття «академічної доброчесності» включає в себе такі цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримку академічних стандартів; чесність і ретельність у дослідженнях і науковому видавництві.

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні, має на меті застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає в орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі.

МІСІЯ ПРОЕКТУ

Формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.

ВІЗІЯ ПРОЕКТУ

Системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи.

 

Детальніше: https://saiup.org.ua/

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2017-%D0%BF#Text

 

  • Щодо нагальних питань впровадження Закону України
  • Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність»
  • Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах
  • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності