clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 38.060.001
для разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 – Механічна інженерія за спеціальністю 135 – Суднобудування (утворена наказом МОНУ № 1287 від 21.10.2020 р.)

ГОЛОВА РАДИ:

1. Приходько Сергій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 01.05.02 (121. Інженерія програмного забезпечення);

РЕЦЕНЗЕНТИ:

2. Коростильов Леонтій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.08.03 (135. Суднобудування);

3. Бондаренко Олександр Валентинович, кандидат технічних наук, професор, директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.08.03 (135. Суднобудування);

ОПОНЕНТИ:

4. Будашко Віталій Віталійович, доктор технічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту автоматики та електромеханіки, Національний університет «Одеська морська академія», спеціальність 05.22.20 (271. Річковий та морський транспорт);

5. Шумило Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту морського флоту, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.02.02 (131. Прикладна механіка).ЗДОБУВАЧ

УРСОЛОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ

Дата захисту дисертації:  27.01.2021
Тема дисертації:  Визначення навантаження, що діє на валопровід судна при його русі в умовах інтенсивного нерегулярного хвилювання
Галузь знань:  13. Механічна інженерія
Спеціальність:  135. Суднобудування
Науковий консультант:  Нєкрасов Валерій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та проектування суден, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Дисертація прийнята до розгляду у спеціалізованій вченій раді ДФ 38.060.001:  14.12.2020

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 р. № 420 затверджено рішення разової спеціалізованої вченої ради ДФ 38.060.001 Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова про присудження ступеня доктор філософії Урсолову Олександру Ігоровичу, спеціальність 135 «Суднобудування», ДР №001509.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктор філософії» та тимчасового положення «Про атестацію здобувачів освіти ступеня доктор філософії» у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова Вчена рада НУК ім. адм. Макарова приняла рішення про видачу диплома доктор філософії.

  • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації