clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 38.060.002

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 38.060.002

для разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 – Механічна інженерія за спеціальністю
132 – Матеріалознавство (утворена наказом МОНУ № 398 від 01.04.2021 р.)

 

 

ГОЛОВА РАДИ:

  1. Ткач Михайло Романович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної механіки та технології машинобудування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

  1. Дубовий Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
  2. Коростильов Леонтій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

ОПОНЕНТИ:

  1. Сизоненко Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України.
  2. Максимова Світлана Василівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-хімічних процесів паяння №29, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України.

 

ЗДОБУВАЧ

БУТУРЛЯ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

 

Початок активності (дата): 20.04.2021
Дата захисту дисертації:  03.06.2021
Тема дисертації:  Розробка припою і технології паяння жароміцних нікелевих сплавів лопаток суднових газових турбін нового покоління.
Галузь знань:  13 – Механічна інженерія
Спеціальність:  132 – Матеріалознавство
Науковий керівник: Квасницький Вячеслав Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювального виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Матвієнко Максим Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри зварювання Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Дисертація прийнята до розгляду у спеціалізованій вченій раді ДФ 38.060.002:  16.04.2021

Захист дисертації призначено 3 червня 2021 р. об 11.00 дистанційно через платформу ZOOM із прямою трансляцією. Підключитися до конференції можна буде за посиланням https://us02web.zoom.us/j/5232540024?pwd=OHhkdjl4bklUaFE2YlpnWHhxbis0Zz09

Ідентифікатор конференції 523 254 0024

 

  • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
  • Відеозапис
  • Аудіозапис