clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 38.060.004

для разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю
122 – Комп’ютерні науки (утворена наказом МОНУ № 1296 від 02.12.2021 р.)

 

ГОЛОВА РАДИ:

  1. Тимченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри Морського приладобудування, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

  1. Чернов Сергій Костянтинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
  2. Макарова Лідія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

ОПОНЕНТИ:

  1. Заболотній Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри Комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, Черкаський державний бізнес-коледж

 

  1. Коваленко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри Інженерії програмного забезпечення, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 


 

ЗДОБУВАЧ

 

ВОРОНА МИХАЙЛО ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Дата та місце захисту: 28 грудня 2021 року об 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 38.060.004 у Національному університеті кораблебудування імені  адмірала Макарова за адресою: м.Миколаїв, проспект Героїв України, 9, аудиторія 443.

Тема дисертації: Математичні моделі та інформаційна технологія для оцінювання розміру програмних застосунків з відкритим кодом на РНР.

Галузі знань: 12 – Інформаційні технології.

Спеціальність: 122 – Комп’ютерні науки.

Науковий керівник:

Приходько Сергій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Дисертація прийнята до розгляду у спеціалізованій вченій раді ДФ 38.060.004 06.12.2021

 

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

  • Адреси, на які надсилаються зауваження на анотацію та звернення інших осіб
  • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації