clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Коробко Володимир Владиславович

Дата захисту дисертації:  24.09.2021 10:00:00

Тема дисертації: Розвиток науково-технічних основ утилізації низькопотенційної теплоти суднових енергетичних установок термоакустичними технологіями

Спеціальність:  05.05.03 – двигуни та енергетичні установки

Науковий консультант:  Шевцов Анатолій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Системотехніки морської інфраструктури та енергетичного менеджменту» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України.

 

Офіційні опоненти:

Варбанець Роман Анатолійович, доктор технічних наук, професор, , завідувач кафедри «Суднових енергетичних установок і технічної експлуатації», Одеський національний морський університет МОН України

Голіков Володимир Антонович, доктор технічних наук, професор, , завідувач кафедри «Технічної експлуатації флота», Національний університет «Одеська морська академія» МОН України

Єпіфанов Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор, , завідувач кафедри «Конструкції авіаційних двигунів», Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» МОН України.