clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кудін Олег Олексійович

 

Дата захисту дисертації:  23.09.2021 13:00:00

Тема дисертації: Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден

Спеціальність:  05.13.22 – управління проектами та програмами

Науковий керівник: Приходько Сергій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

Офіційні опоненти:

Данченко Олена Борисівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету.

 

Пітерська Варвара Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» Одеського національного морського університету.