clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Зонмін Ян

Дата захисту дисертації:  24.09.2021 13:00:00

Тема дисертації: Підвищення ефективності охолодження циклового повітря газотурбінних установок у субтропічних умовах центрального Китаю

Спеціальність:  05.05.03 – двигуни та енергетичні установки

Науковий консультант:  Радченко Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кондиціювання та рефрижерації Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України.

 

Офіційні опоненти:

Білека Борис Дмитрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу нестаціонарних теплообмінних процесів Інституту технічної теплофізики НАН України

Тарасов Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри турбінобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України.