clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кириченко Костянтин Володимирович

Дата захисту дисертації:  26.04.2021 10:00:00
Тема дисертації:  Удосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона плавучих композитних доків
Спеціальність:  05.08.03 – конструювання та будування суден.
Науковий керівник:  Щедролосєв Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри суднобудування та ремонту суден Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Офіційні опоненти:  

  • Єгупов Костянтин В’ячеславович, доктор технічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фундаментальних і прикладних досліджень, професор кафедри цивільної інженерії та архітектури  Одеського національного морського університету.
  • Давидов Ігор Пилипович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та устрою судна Національного університету «Одеська морська академія».