clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кочанов Володимир Юрійович

 

Тема дисертації: Метод розрахунку напружено-деформованого стану та вибір конструктивних параметрів ілюмінаторів для засобів океанотехніки

Спеціальність: 05.08.03 – конструювання та будування суден.

Науковий керівник:

Коростильов Леонтій Іванович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Офіційні опоненти:

– Кондратьєв Андрій Валерійович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

– Давидов Ігор Пилипович кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та устрою Національного університету «Одеська морська академія», м. Одеса.

 

Дата захисту кандидатської дисертації: 30 вересня 2021 р. об 15.00 годині