clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Куценко Павло Станіславович

Дата захисту дисертації:  13.05.2021 14:00:00 (Перенос захисту на 22.06.2021р. на 10-00)

Тема дисертації:  «Удосконалення проєктування ненаселених буксируваних підводних систем для оперативного обстеження мілководних захищених акваторій»
Спеціальність:  05.08.03 – конструювання та будування суден.
Науковий керівник:  Блінцов Володимир Степанович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Офіційні опоненти: 

  • Кравцов Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства  Національного авіаційного університету, м. Київ.
  • Давидов Ігор Пилипович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та устрою судна Національного університету «Одеська морська академія».