clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 38.060.003
для разового захисту дисертації на здобуття науковогоступеня доктора філософії з галузізнань 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 073 – Менеджмент (утворена наказом МОНУ № 494 від 30.04.2021 р.)

ГОЛОВА РАДИ:

  1. Бойко Євгенія Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

  1. Бабич Микола Миколайович, доктор економічних наук, доцентпрофесор кафедри обліку і економічного аналізу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
  2. Погорєлова Олена Володимирівна,кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і економічного аналізу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,

ОПОНЕНТИ:

 

  1. Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор,завідувач кафедрою маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеської національної академії харчових технологій
  2. Стегней Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Мукачівського державного університету

 

ЗДОБУВАЧ

АРЧИБІСОВА ДАРІЯ СТАНІСЛАВІВНА

Дата захисту дисертації:  28 травня 2021 року об 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 38.060.003,  у Національному університеті кораблебудування імені  адмірала Макарова, аудиторія 443 за адресою: .Миколаїв, Проспект Героїв України, 9.
Тема дисертації:  Розвиток регіональних організаційно-управлінських механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу
Галузь знань:  07. Управління та адміністрування

Спеціальність:  073Менеджмент

Науковий керівник:  Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 

  • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
  • Аудіозапис
  • Відеозапис