clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться другий тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей,
базових закладів вищої освіти, голів галузевих конкурсних комісій у 2021-2022 роках
п/п
Назва галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс
Базові заклади вищої освіти Конкурсу
(назва, адреса, сайт, електронна адреса)
Запрошення
1.
Освітні, педагогічні науки Криворізький державний педагогічний університет

Пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50086 kdpu@kdpu.edu.ua, k_pedagogy@kdpu.edu.ua

 

Лист запрошення

2.
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь Запорізької області, 72312, infkib@mdpu.org.ua

Сайт конкурсу

Інформаційне повідомлення

3.
Дошкільна освіта Бердянський державний педагогічний університет

Вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, 71100

kafdosh@gmail.com

 

Інформаційне повідомлення

4.
Початкова освіта Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вул. Острозького 32, м. Вінниця, 21001, Vkonkurs@gmail.com  

Сайт університету

 

5.
Середня освіта

(Інформатика)

Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка, Вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, inform@sspu.edu.ua

 

Сайт університету

6.
Середня освіта

(Трудове навчання та технології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, 25006, chinchoy@ukr.net Сайт університету
7.
Методика навчання природничо-математичних дисциплін Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Вул. Садова, 2, м. Умань Черкаської області, 20300

nauka@udpu.edu.ua

Сайт університету
8.
Професійна освіта Українська інженерно-педагогічна академія

Вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003

prof-osvita-konkurs@uipa.edu.ua

Сайт університету
9.
Спеціальна освіта

(за нозологіями)

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54001 Сайт університету
10.
Фізична культура і спорт Національний університет фізичного виховання і спорту

Вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150

konkurs-nuupes@ukr.net

Сайт університету
11.
Актуальні проблеми інклюзивної освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115

science.org.uu@gmail.com

Сайт університету
12.
Дизайн.

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Київський національний університет технологій та дизайну

Вул. Немировича-Данченка, 2, Київ-11, 01011,

design@knutd.edu.ua

Сторінка конкурсу

Наказ МОНу. Положення

Наказ МОНу. Додаток

Про участь у II турі Конкурсу

Інформаційний лист

 

13.
Музичне мистецтво Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300

music.kpnu.edu.ua, post@ kpnu.edu.ua, kaf_muzyky@ kpnu.edu.ua

Сайт університету
14.
Сценічне мистецтво Львівський національний університет імені Івана Франка

Вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

zag_kan@lnu.edu.ua

Сайт університету
15.
Менеджмент соціокультурної діяльності Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Вул. Лаврська, 9, корп. 15, м. Київ, 01015,

academiya@nakkkim.edu.ua

Сайт університету
16.
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Державний університет «Одеська політехніка»

Пр. Шевченка 1, м. Одеса, 65044, kaf.idmk@opu.ua

Сайт університету
17.
Менеджмент освіти Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумськї обл., 41400, naukagnpu@gmail.com  

Сайт університету

Лист запрошення

18.
Історія ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401, nauka-phdpu@ukr.net

Сайт університету
19.
Археологія та методика викладання історії Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка

Вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, istfac@sspu.edu.ua

Сайт університету

 

20.
Історія української культури Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Вул. Лаврська, 9, корп. 15, м. Київ, academiya@nakkkim.edu.ua

Сайт університету
21.
Філософія Житомирський державний університет імені Івана Франка

Вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, zu@zu.edu.ua

Сайт університету
22.
Культурологія Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, м. Київ, 01001 Сайт університету
23.
Соціолінгвістика Львівський національний університет імені Івана Франка

Вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, zag_kan@lnu.edu.ua

Сайт університету
24.
Прикладна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021,

vksnr-prlingv@donnu.edu.ua

Сайт університету

 

25.
Українська мова , література (з методикою їх викладання) Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова, Вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01030

slovo2011@ukr.net

Сайт університету
26.
Польська мова та література (переклад включно) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018

dekanat_filolog@pnu.edu.ua, ksm@pnu.edu.ua

Сайт університету
27.
Східні мови Київський національний лінгвістичний університет

Вул. Велика Васильківська 73, м. Київ, 03680

nauka.knlu@gmail.com, dep.science@knlu.edu.ua

 

Сторінка конкурсу

28.
Переклад Львівський національний університет імені Івана Франка

Вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, zag_kan@lnu.edu.ua

Сайт університету
29.
Германські мови (англійська, німецька) Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021

vksnr-gerlang@donnu.edu.ua

Сайт університету
30.
Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури Київський національний лінгвістичний університет

Вул. Велика Васильківська 73, м. Київ, 03680

nauka.knlu@gmail.com, dep.science@knlu.edu.ua

 

Сторінка конкурсу

 

31.
Економіка Волинський національний університет імені Лесі Українки

Пр. Волі, 13, м. Луцьк Волинської обл., 43025

economical@vnu.edu.ua

Сторінка конкурсу

Інформаційний лист

32.
Цифровізація економіки Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Вул. Фрометівська, 2, м. Київ, 03039

iapm@iapm.edu.ua

Сайт університету

Про участь у II турі Конкурсу

 

33.
Економіка бізнесу Поліський національний університет

Бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008

natali1573@ukr.net

Сторінка конкурсу
34.
Економіка підприємства Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033

е-mail: epef@ukr.net

Сайт університету

Про участь у II турі Конкурсу

35.
Економічна аналітика та статистика Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033

kaf_stat@ukr.net

Сайт університету

Про участь у II турі Конкурсу

36.
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., 39600

oimaslak2017@gmail.com

Сторінка конкурсу
37.
Економіка та управління національним господарством Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082

http://onu.edu.ua, sciense@onu.edu.ua

 

Сторінка конкурсу

 

38.
Управління персоналом і економіка праці Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Пр. Науки, 9-А, м. Харків, 61166

https://www.hneu.edu.ua,

Сторінка конкурсу
39.
Економічна кібернетика ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057, cyderolimp@kneu.edu.ua

Сторінка конкурсу
40.
Космічні та геоінформаційні технології в економіці та управлінні Поліський національний університет

Бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008

https://polissiauniver.edu.ua, klasik552008@gmail.com

 

Сторінка конкурсу

 

41.
Економіка сільського господарства та АПК Сумський національний аграрний університет

Вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021

o.pasko@snau.edu.ua,

Сайт університету
42.
Економіка будівництва ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Вул. Чернишевського, 24а, м. Дніпро, 49005

pgasa.dp.ua, postmaster@pgasa.dp.ua, e.and.p@pgasa.dp.ua

Сайт університету
43.
Фінансова безпека Університет банківської справи

Вул. В’ячеслава Чорновола, 61, м. Львів, 79019

ubs@ubs.edu.ua

Сторінка конкурсу
44.
Фінансова екосистема Університет банківської справи

Вул. В’ячеслава Чорновола, 61, м. Львів, 79019

ubs@ubs.edu.ua

Сторінка конкурсу
45.
Політологія Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Вул. Садова, 2, м. Умань Черкаської області, 20300

nauka@udpu.edu.ua

Сайт університету
46.
Загальна та соціальна психологія  Херсонський державний університет

Вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73000

NMazurkevich@ksu.ks.ua

 

Сторінка конкурсу

47.
Педагогічна та вікова психологія Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020

pdpu@pdpu.edu.ua

Сторінка конкурсу
48.
Соціологія ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Вул. Підгірна, 46, м. Ужгород Закарпатської області, 88000  kaf-socwd@uzhnu.edu.ua

Сторінка конкурсу
49.
Гендерні дослідження Херсонський державний університет

Вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73013

tatademi@ukr.net

Сторінка конкурсу
50.
Журналістика Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010

ovgudoshnik@gmail.com

Сторінка конкурсу
51.
Облік і оподаткування Національний університет «Чернігівська політехніка»

Вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035

kafoa_dtu@ukr.net

 

Сторінка конкурсу

 

52.
Банківська справа Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»

Пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61201

kbi@karazin.ua

 

Сторінка конкурсу

53.
Фінанси і кредит Західноукраїнський національний університет

Вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009

Сторінка конкурсу
54.
Страхування Миколаївський національний аграрний університет

Вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54020

rektor@mnau.edu.ua

Сайт університету

Інформаційний лист

Лист запрошення

55.
Управління фінансово-економічною безпекою Національний університет «Львівська політехніка»

Вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

nazar.y.podolchak@lpnu.ua

Сайт університету
56.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Державний університет «Одеська політехніка»

Пр. Шевченка 1, м. Одеса, 65044

k.v.kovtunenko@mzeid.in

 

Сайт університету

 

57.
Менеджмент організацій Одеський національний економічний університет

Вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65082

inna.stream27@gmail.com

Сторінка конкурсу
58.
Управління у сфері економічної конкуренції Полтавська державна аграрна академія

Вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003

konkurs.stud.nauka@gmail.com

Сайт університету

Інформаційний лист

Додаток 1

Додаток 2

59.
Управління спортивно-оздоровчою діяльністю Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Пр. Героїв України, 9, м. Миколаїв, 54007

science@nuos.edu.ua

Сайт університету

Інформаційний лист

60.
Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності Київський національний університет технологій та дизайну Вул. Немировича-Данченка, 2, Київ-11, 01011

kme@knutd.edu.ua

Сторінка конкурсу
61.
Менеджмент природоохоронної діяльності Одеський державний екологічний університет

Вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016, pavlenkoep@ukr.net

Сторінка конкурсу
62.
Антикризовий менеджмент Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вул. Курчатова, 13, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., 50042

http://donnuet.edu.ua, interlink@donnuet.edu.ua

Сайт університету
63.
Управління е-бізнесом та смарт-технологіями Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Пр. Героїв України, 9, м. Миколаїв, 54007

science@nuos.edu.ua

Сайт університету

Інформаційний лист

64.
Управління проєктами і програмами Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вул. Богдана Гаврилишина, 24, м. Київ, 04116,  pmfitkonkurs@gmail.com

Сайт кафедри

Сайт університету

65.
Маркетинг ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Вул. Січеславська набережна, 18, м. Дніпро, 49000

stepanova@duan.edu.ua, info@duan.edu.ua

Сторінка конкурсу

 

66.
Підприємництво ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057, entrepreneurship.kneu.2021@gmail.com

Сторінка конкурсу
67.
Міжнародна торгівля Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Проспект Науки, 9-А, м. Харків, 61166, https://www.hneu.edu.ua Сторінка конкурсу
68.
Електронна комерція Національний університет «Львівська політехніка»,

Вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

Сайт університету

 

69.
Економіка та управління у сфері торгівлі Державний біотехнологічний університет

Вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002

Сторінка конкурсу

Інформаційний лист

70.
Товарознавство Київський національний торговельно-економічний університет

Вул. Кіото, 19, м. Київ , 02156, v.osyka@knute.edu.ua, science@knute.edu.ua

Сторінка конкурсу
71.
Право Запорізький національний університет

Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600

Сайт університету

Заявка для участі у конкурсі

72.
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права Харківський національний університет внутрішніх справ

Пр. Л. Ландау, 27, м. Харків, 61080, naukahnuvs@ukr.net

Сторінка конкурсу

 

73.
Адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Вул Пушкінська, 77, м. Харків, 61024,  vnd.konf@i.ua  

Сторінка конкурсу

 

74.
Службове право Запорізький національний університет

Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600

Сайт університету

Заявка для участі у конкурсі

 

75.
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Національний авіаційний університет

Пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058,

pravo@nau.edu.ua

Сайт університету
76.
Митне право Університет митної справи та фінансів

Вул. Володимира Вернадського, 2/4, м. Дніпро, 49000

mp.umsf@gmail.com

Сторінка конкурсу

Про участь у II турі Конкурсу

77.
Цивільне та сімейне право Національний університет «Одеська юридична академія»

Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, 65009, ndch@onua.edu.ua

Сторінка конкурсу
78.
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041

science.nubip@gmail.com

Сторінка конкурсу
79.
Фінансові розслідування Університет державної фіскальної служби України

Вул. Університетська, 31, м. Ірпінь Київської області, 08205

39.11@nusta.edu.ua

Сайт університету

 

80.
Інтелектуальна власність Національний університет «Чернігівська політехніка»

Вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035,  shestakovska27@gmail.com

Сайт університету

Інформаційний лист

81.
Біологія Харківський національний педагогічний університет

імені Г. С. Сковороди, Вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61002

faculty-natyral@hnpu.edu.ua

Сайт університету

 

82.
Екологія Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Першотравневий пр., 24, м. Полтава, 36011

alenastepovaja@gmail.com

Сайт університету
83.
Раціональне природокористування та екологічна безпека Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04070, vkd@ukma.edu.ua

Сайт університету
84.
Хімія Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010, matorina_katerina@ukr.net

Сторінка конкурсу
85.
Науки про Землю (геологія) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ Донецької обл., 85300, mail@donntu.edu.ua

Сайт університету
86.
Науки про Землю (Гідрометеорологія) Одеський державний екологічний університет

Вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016, dean-gid@odeku.edu.ua

Сторінка конкурсу

 

87.
Фізика та астрономія ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018, ftf_dek@pnu.edu.ua, yaremiyIP@pnu.edu.ua Сторінка конкурсу
88.
Географія Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000

nauka_pnpu@email.ua

Сайт університету
89.
Математика та статистика.

Прикладна математика (механіка)

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова, Вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01030, trebenko@npu.edu.ua

Сайт університет
90.
Інформатика і кібернетика Вінницький національний технічний університет

Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, radainaeksu@gmail.com

Сайт університету

Сайт факультету

Наказ

91.
Інженерія програмного забезпечення Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

yriy556s@gmail.com

Сайт університету
92.
Інформаційні системи і технології Хмельницький національний університет

Вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, ludtim@ukr.net

Сторінка конкурсу

 

93.
Комп’ютерні науки Центральноукраїнський національний технічний університет

Пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006, computersciense.aucssw@gmail.com

Сайт університету

 

94.
Комп’ютерна інженерія Одеська національна академія харчових технологій

Вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, ki-onaft@ukr.net

Сторінка конкурсу
95.
Прикладна геометрія, інженерна грaфіка та технічна естетика Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002

olgavsho@ gmail.com, olenkasergsydorenko@gmail.com

Сторінка конкурсу
96.
Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання Хмельницький національний університет

Вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, ludtim@ukr.net

Сторінка конкурсу

 

97.
Кібербезпека Національний університет «Львівська політехніка»,

Вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013/, volodymyr.m.maksymovych@lnp.ua

Сайт університету
98.
Механічна інженерія Сумський державний університет

Вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

http://sumdu.edu.ua, n.harchenko@pmtkm.sumdu.edu.ua

Сторінка конкурсу

 

99.
Прикладна механіка

(технології машинобудування)

Державний університет «Житомирська політехніка»

Вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005, o.l.melnyk@ztu.edu.ua

Сайт університету
100
Прикладна механіка

(механотроніка)

Вінницький національний технічний університет

Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021

osna2030@gmail.com

 

Сайт університету

 

101
Матеріалознавство Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, diana@khadi.kharkov.ua

Сторінка конкурсу

 

102
Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання) Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 36011, oleksandr.orysenko@gmail.com Сайт університету
103
Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів) Державний біотехнологічний університет

Вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002

info@btu.kharkov.ua, kafedraTSRP@i.ua

Сторінка конкурсу
104
Авіаційна та ракетно-космічна техніка Національний авіаційний університет

Пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03058, maslakt@yahoo.com

Сайт університету

 

105
Суднобудування та водний транспорт Одеський національний морський університет

Вул. Мечникова, 34, м. Одеса, 65029, office@onmu.odessa.ua

Сторінка конкурсу

Лист запрошення

Лист

Друге інформаційне повідомлення

106
Металургія Національна металургійна академія України

Пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005, lakopf52@ gmail.com

Сторінка конкурсу
107
Зварювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, welding.kpi.kharkov@ukr.net

Сторінка конкурсу

Про участь у II турі Конкурсу

108
Енергетика ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Вул. Університетська, 7, м. Маріуполь Донецької області, 87555, sayenko_y_l@pstu.edu

Сторінка конкурсу

Лист запрошення

109
Електротехніка та електромеханіка Дніпровський державний технічний університет

Вул. Дніпробудівська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровської області, 51918, conkstudrabot@ gmail.com

 

Сторінка конкурсу

110
Електричні машини і апарати Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600, viacheslav.prus@gmail.com

Сторінка конкурсу
111
Енергетичне машинобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Oleksandr.Oosetrov@khpi.edu.ua

Сторінка конкурсу
112
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Харківський національний університет радіоелектроніки

Пр. Науки, 14, м. Харків, 61166

Сторінка конкурсу

Інформаційний лист

113
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Луцький національний технічний університет

Вул. Львівська, 75, м. Луцьк Волинської області, 43018, rector@lntu.edu.ua

Сайт університету
114
Хімічні технології та інженерія ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, udhtu@udhtu.edu.ua Сторінка конкурсу
115
Біотехнології та біоінженерія Національний університет харчових технологій

Вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601

nuft_konkurs20-23@ukr.net

Сторінка конкурсу
116
Біомедична інженерія Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, 2vksnr163bme@gmail.com

Сайт факультету
117
Електроніка Національний університет «Чернігівська політехніка»

Вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035, www:inel.stu.cn.ua, konkurs@inel.stu.cn.ua

Сторінка конкурсу

Про участь у II турі Конкурсу

118
Телекомунікації Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Вул. Кузнєчна, 1, м. Одеса, 65023, elena.hrishyna@onat.edu.ua

Сайт університету
119
Радіотехніка Харківський національний університет радіоелектроніки

Пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, contest_rt@nure.ua, d_doed@nure.ua

Сторінка конкурсу

Інформаційний лист

120
Інженерія вбудованих систем Харківський національний університет радіоелектроніки

Пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, iryna.svyd@nure.ua

Сторінка конкурсу

Інформаційний лист

121
Харчові технології Національний університет харчових технологій

Вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601

nuft_konkurs20-23@ukr.net

Сторінка конкурсу

 

122
Технології легкої промисловості Київський національний університет технологій та дизайну

Вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, ftlp@knutd.edu.ua

Сторінка конкурсу
123
Технології захисту навколишнього середовища Національний університет водного господарства та природокористування

Вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028

Сайт університету

Про участь у II турі Конкурсу

124
Гірництво Криворізький національний університет

Вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50027, knu@knu.edu.ua

Сторінка конкурсу
125
Нафтова та газова промисловість Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, ndingee@nung.edu.ua Сайт університету

Про участь у II турі Конкурсу

126
Видавництво та поліграфія Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, r_stepanets@ukr.net

Сайт університету
127
Архітектура та містобудування Харківський національний університет будівництва та архітектури, вул. Сумська, 40, м. Харків,61002,  gonch@kstuca.kharkov.ua, nis_ kstuca@ukr.net, knuba_admin@ukr.net Сторінка конкурсу

Лист запрошення

128
Геоінформаційні системи Київський національний університет будівництва і архітектури

Повітрофлотський пр. 31, м. Київ, 03037, vnti@knuba.edu.ua, knuba_admin@ukr.net

Сторінка конкурсу
129
Будівництво та цивільна інженерія Київський національний університет будівництва і архітектури

Повітрофлотський пр. 31, м. Київ, 03037, vnti@knuba.edu.ua

Сторінка конкурсу
130
Геодезія та землеустрій Львівський національний аграрний університет, вул. В. Великого, 1, м. Дубляни Львівського району Львівської області, 80381, nauka_lnau@ukr.net Сторінка конкурсу
131
Агрономія Вінницький національний аграрний університет

Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008, vnaunauka@gmail.com

Сайт університету
132
Технологія виробництва і переробки тваринництва Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54020, rektor@mnau.edu.ua Сайт університету
133
Лісове господарство Державний біотехнологічний університет

Вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002

Сторінка конкурсу

 

134
Садово-паркове господарство Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, o.pasko@snau.edu.ua, Сайт університету
135
Водні біоресурси та аквакультура Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600, novitskyi.r.o@dsau.dp.ua

Сайт університету
136
Агроінженерія Національний університет біоресурсів і природокористування України, Вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, science.nubip@gmail.com Сторінка конкурсу
137
Сервісна інженерія Державний біотехнологічний університет, вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002, info@btu.kharkov.ua, kafedraTSRP@i.ua Сторінка конкурсу
138
Ветеринарна медицина

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Одеський державний аграрний університет, вул. Канатна, 99, м. Одеса, 65012, osau@osau.edu.ua Сайт університету
139
Стоматологія Полтавський державний медичний університет

Вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011, ssspsmu@gmail.com

Сторінка конкурсу
140
Медицина Буковинський державний медичний університет, Театральна площа, 2, м. Чернівці, 58002,  tuleneva@bsmu.edu.ua Сторінка конкурсу
141
Теоретична медицина Одеський національний медичний університет

Пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082, office@onmedu.edu.ua

Сайт університету
142
Теоретична медицина

(англійською мовою)

Івано-Франківський національний медичний університет

Вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018, ifnmu@ifnmu.edu.ua

Сторінка конкурсу
143
Фармація, промислова фармація Національний фармацевтичний університет

Вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, nauka@nuph.edu.ua

Сторінка конкурсу
144
Фізична терапія, ерготерапія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002, fizreadil-dpt@chnu.edu.ua Сайт університету
145
Педіатрія ПВНЗ «Київський медичний університет»

Вул. Бориспільська, 2, м. Київ, 02099, info@kmu.edu.ua,

Сторінка конкурсу
146
Технології медичної діагностики та лікування Запорізький державний медичний університет

Пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69 035, zsmu@zsmu.zp.ua

Сайт університету
147
Клінічна медицина, фундаментальна медицина, профілактична медицина, фармакологія, фармація (англійською мовою) Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Бульвар Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, kancnmu@gmail.com

Сторінка конкурсу
148
Медична психологія Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Вул. Фрометівська, 2, м. Київ, 03039, iapm@iapm.edu.ua

Сайт університету
149
Соціальна робота Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич Львівської області, 82100, kafsoc@ukr.net Сторінка конкурсу
150
Готельно-ресторанна справа Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, ki-onaft@ukr.net, konkurs.grs@gmail.com Сторінка конкурсу

Про участь у II турі Конкурсу

151
Туризм Київський національний торговельно-економічний університет

Вул. Кіото, 19, м. Київ , 02156

t.tkachenko@knute.edu.ua, science@knute.edu.ua

Сторінка конкурсу

 

152
Військові науки Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, 79026, nov@asv.gov.ua Сторінка конкурсу
153
Пожежна безпека Національний університет цивільного захисту України

Вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, nauka@nuczu.edu.ua

Сторінка конкурсу
154
Цивільна безпека (Цивільний захист) Національний університет цивільного захисту України

Вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, nauka@ nuczu.edu.ua

Сторінка конкурсу
155
Техногенна безпека Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007,  konkurs_tb@ldubgd.edu.ua Сторінка конкурсу
156
Цивільна безпека (Охорона праці) Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

Сторінка конкурсу

 

157
Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007, konkurs_cb@ldubgd.edu.ua Сторінка конкурсу
158
Інфраструктура залізничного транспорту (рухомий склад залізниць та тяга поїздів, транспортні споруди, залізнична колія) Український державний університет залізничного транспорту

Майдан Феєрбаха, 7, м. Харків, nich@/kart.edu.ua

Сторінка конкурсу

 

159
Автомобільний транспорт Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

Сторінка конкурсу

Анкета для реєстрації

Інформаційний лист

Вимоги до наукових робіт_2022

160
Транспортні технології (за видами) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600, mykolai.moroz@gmail.com

Сторінка конкурсу
161
Транспортні системи Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002, kafedra_tsl@ukr.net Сторінка конкурсу
162
Логістика Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002, kafedra_tsl@ukr.net Сторінка конкурсу
163
Публічне управління та адміністрування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057, nepu@kneu.ua Сторінка конкурсу
164
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002, konkurs291@chnu.edu.ua Сайт університету
165
Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, irtb@karazin.ua Сайт університету
166
Міжнародні економічні відносини Київський національний торговельно-економічний університет

Вул. Кіото, 19, м. Київ , 02156

g.duginets@knute.edu.ua, science@knute.edu.ua

Сторінка конкурсу

 

167
Міжнародне право Сумський державний університет

Вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

http://sumdu.edu.ua, v.zavgorodnia@uabs.sumdu.edu.ua

Сторінка конкурсу