clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Економіка

Кафедра економічної політики та безпеки
Факультету економіки моря
запрошує Вас на навчання в аспірантурі
у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю 051 «Економіка»

 

 

Гарант освітньої програми —
ПАРСЯК Володимир Никифорович.
Доктор економічних наук, професор
e-mail: volodymyr.parsyak@nuos.edu.ua

 

 

 

 

Графік навчального процессу