clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна економіка (магістр)

Кафедра економічної політики та безпеки
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень магістра
у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю 051 «Економіка»
освітня програма «Міжнародна економіка»

 

Гарант освітньої програми –

ЄФІМОВА Ганна Вікторівна

Докторка економічних наук, професорка

e-mail: hanna.yefimova@nuos.edu.ua