clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна економіка (бакалавр)

Кафедра економічної політики та безпеки
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень бакалавра
у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю 051 «Економіка»
освітня програма «Міжнародна економіка»

 

Гарант освітньої програми –

ВДОВИЧЕНКО Лариса Юріївна

Кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної політики та безпеки

e-mail: laravdovychenko@gmail.com