clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Вдовиченко Лариса Юріївна

Кандидат економічних наук (доктор філософії з економіки), доцент

larysa.vdovychenko@nuos.edu.ua

 

Author ID: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FZrRtCsAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1162-4041

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/1922727/J-3445-2018

 ОСВІТА

2015 – кандидат економічних наук (доктор філософії з економіки)

захистила дисертацію 29.10.2015р. у спеціалізованій вченій раді Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України (Д 41.052.10). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.12.2015р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) ДК №032447

2014-2015 – аспірантка кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України

2012-2014 – аспірантка кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

2008 – магістр

закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» і кваліфікацією магістра державного управління(диплом з відзнакою СК №33224625)

1991 – спеціаліст

закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова за спеціальністю «Організація і нормування праці» і кваліфікацією інженера-економіста (диплом УВ №822671)

 

ДОСВІД РОБОТИ

Основні етапи науково-педагогічної та професійної активності:

З березня 2018 дотепер – доцент кафедри економічної політики та безпеки НУК

Вересень 2014 – Березень 2018 – старший викладач кафедри економічної теорії НУК

Березень 2011 – Вересень 2014 – викладач кафедри економічної теорії НУК

Серпень 2010 – Лютий 2011 – головний спеціаліст відділу представництва у АР Крим, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях департаменту регіональної політики Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Серпень 2000 – Серпень 2010 – заступник голови представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Миколаївській області

Лютий 1996 – Серпень 2000 – заступник начальника, начальник відділу розвитку ринкових відносин управління економіки Миколаївської облдержадміністрації

Жовтень 1995 – Січень 1996 – начальник підвідділу відділу роздержавлення власності та демонополізації виробництва Миколаївської облдержадміністрації

Серпень 1991 – Вересень 1995 – інженер по нормуванню праці відділу наукової організації праці та заробітної плати ВО «Південно-турбінний завод «Зоря»

 

Основні навчальні курси: «Політична економія», «Економічна теорія та економіка України», «Економіка та бізнес», «Історія економіки та економічної думки»», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Міжнародні інвестиційні ринки та стратегії економічного розвитку», «Державна регуляторна політика у сфері господарювання».

Здійснюю наукове керівництво обдарованими студентами, які за результатами своїх наукових досліджень публікують наукові статті та виступають на наукових конференціях. Беру участь у роботі наукових і методичних семінарів. Розробила робочі навчальні програми та навчально-методичні комплекси дисциплін відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Брала участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент.

З січня 2020 є членом Редакційної Ради журналу «Вестник Национального университета Узбекистана» (м. Ташкент), ISSN 2181-7324.

 

Активно проваджую наукову діяльність. Науково-дослідницька робота (НДР) пов’язана з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарювання. Брала участь у НДР НУК «Інституціональні та організаційно-економічні передумови розвитку морегосподарського комплексу України» (номер державної реєстрації 0119U103709, 2019-2021), «Вплив інноваційних процесів на ефективність морегосподарювання» (номер державної реєстрації 0115U000837, 2015-2016), Одеського національного політехнічного університету «Розробка науково-методологічних засад надання адміністративних послуг в контексті реалізації концепції електронного урядування: регіональний аспект» (номер державної реєстрації 0115U000837, 2015-2016), «Інформаційні технології, моделі і методи дослідження макро- і мікроекономічних показників при управлінні соціально-економічними суб’єктами» (номер державної реєстрації 0111U006722, 2011-2015), Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України «Сучасні підходи до використання ресурсного потенціалу регіонального управління» (номер державної реєстрації 0113U001740, 2011-2013). Також приймала участь у виконанні комплексних тем дослідження.

З 2019 року є гарантом освітньої програми «Публічні закупівлі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка.

Більше 90 публікацій, більше 73 з яких мають наукове спрямування і 27 – освітнє.

 

УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

2016-2021 – проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

2000-2003 – проєкт BIZPRO (USAID) «Удосконалення дозвільної системи в Україні»

 

НАГОРОДИ            

2018 – Почесна грамота Миколаївської міської ради

2014 – Почесна грамота Миколаївської обласної ради

2004 – Почесна грамота Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва