clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Борко Андрій Леонідович

Декан факультету морського права НУК, доктор юридичних наук, професор

Дисертацію на  здобуття наукового ступеню д.ю.н.  захистив у травні 2014  року. Автор більше 65  статей  у наукових  фахових  виданнях. Є  автором  монографії «Адміністративно-правове  забезпечення функціонування судової системи України. Виступив  співавтором: « Науково-практичного коментаря Митного кодексу  України», за загальної редакцією Додіна Є.В., «Науково-практичного коментаря Цивільно-процесуального кодексу  України» за  загальною редакцією Короєда С.О., «Науково-практичного коментаря Цивільного кодексу  України» за  загальною редакцією Бобрика В.І. у  2014 —  2016  роках .

Крім того, у  співавторстві підготовлено та  надруковано три підручника та  один посібник з  грифом МОН  України для  використання  студентами ВНЗ України.  Є  співавтором 4-х  статей, які опубліковані в періодичних виданнях, які  включені до науково метричної бази  Scopus.

Під науковим керівництвом  Борка А.Л. успішно захистили дисертацію на  здобуття наукового  ступеню к.ю.н.  —  4  особи .

В період з  квітня  2011  року  по грудень  2015  року  працював  членом  спеціалізованої вченої ради К 67:135.03 у Міжнародному  університеті бізнесу та  права.