clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Тригуб Оксана Володимирівна

Старша викладачка кафедри Теорії та історії держави і права

Наукові інтереси: договірне право, статус осіб в цивільному праві, право інтелектуальної власності, римське приватне право, альтернативні способи вирішення спорів.

Практична діяльність: адвокат, Директор департаменту організаційного забезпечення та юридичної роботи Регіональної торго-промислової палати Миколаївської області.

Тригуб О. В. Щодо новел процесуального законодавства відносно альтернативних способів вирішення спорів в Україні // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції.  – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 507-509.

Тригуб О. В. Формування системи альтернативних способів вирішення спорів в Україні // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики» , 14-16 вепесня 2018р. – Миколаїв : Видавець Торубара В. В., 2018. – С. 122–127.

Тригуб О. В. Проблемні питання правового статусу деяких суб’єктів реалізації державної регіональної політики. // Причорноморські публічно-правові читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції. м. Миколаїв. 10-12 вересня 2021 р. – м. Миколаїв; Видавничий Дім «Гельветика» 2021. – Ч. І. – С.166-169.