clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра «Двигуни внутрiшнього згоряння, установки та технічна експлуатація»

 

 

Сайт кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація»

Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація» (ДВЗУ та ТЕ) МННІ НУК є одною з найстаріших кафедр університету та готує фахівців, які здатні проектувати, виготовляти, експлуатувати та ремонтувати на сучасному рівні весь спектр двигунів внутрішнього згоряння та енергетичного обладнання для забезпечення функціонування енергетичних установок різного призначення: автомобільних, авіаційних, тепловозних, стаціонарних та суднових. Ці двигуни та енергетичні установки на їх основі використовуються у різних галузях народного господарства України та по всьому світу.
Кафедра ДВЗУ та ТЕ підтримує тісні ділові стосунки з провідними двигунобудівними фірмами, такими як MAN B&W, SKL, MTU, Detroit Diesel, Rotax Bombardier, Cummins Engines Inc, що дає змогу отримувати інформацію про новітні досягнення у галузі двигунобудування та ліцензовані програмні продукти щодо конструкції, експлуатації та ремонту двигунів.

Кафедра забезпечує навчання з 25 навчальних дисциплін зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», 135 «Суднобудування» та 271 «Річковий та морський транспорт».
Кафедра розміщується в старому навчальному корпусі НУК (вул. Кузнецька, 5) і частково (одна з лабораторій) в Головному корпусі (пр-т Героїв України, 9).

Кафедра має найбільшу лабораторну базу в університеті. Основна лабораторія має два рівня: на першому поверсі площею 309 м2 знаходяться 9 стендів з двигунами внутрішнього згоряння потужністю від 4 до 700 кВт, на яких проводяться лабораторні заняття зі студентами та виконуються наукові дослідження аспірантами. Всі стенди обладнані сучасною контрольновимірювальною апаратурою, датчиками і приборами. Тут знаходяться стенди для випробування дизельної паливної апаратури, а також лабораторні стенди з поршневим компресором і дизель-компресором. У підвальному приміщенні розміщуються лабораторні стенди для випробовування насосів і компресорів. У головному корпусі кафедра має спеціалізовану ла-
бораторію перспективних енергетичних технологій, в якій виконуються госпрозрахункові та держбюджетні науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи і здійснюється робота за міжнародними грантами.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри такі:
– дослідження робочих процесів в поршневих і комбінованих ДВЗ;
– математичне моделювання робочих процесів в ДВЗ на базі сучасних теорій та методів системного аналізу;
– дослідження ефективності поршневих і комбінованих двигунів нетрадиційних конструкцій та схем;
– дослідження та удосконалення агрегатів ДВЗ;
– використання водню і гідридних технологій для підвищення ефективності енергетичних установок з ДВЗ;
– дослідження ефективності енергетичних установок з ДВЗ шляхом термохімічної утилізації тепла;
– виробництво та ефективне використання альтернативних палив та енергоносіїв в ДВЗ;
– дослідження розвитку ДВЗ та біографій відомих дизелістів.

При кафедрі працює аспірантура і докторантура, діяльність яких спрямована на підготовку науково-педагогічних кадрів для вищої школи, науково-дослідних закладів та промисловості. За останні роки були захищені одна докторська (доц. Ткач М. Р.) та десять кандидатських дисертацій (Мінчев Д. С., Гогоренко О. А., Митрофанов О. С., Нагірний А. В., Проскурін А. Ю., Познанський А. С., Галинкин Ю. М., Шалапко Д. О.), в тому числі і громадянами В’єтнаму — Ву Дик Бао та Буй Ань Тхи.
За результатами наукової діяльності за останні роки викладачами та аспірантами кафедри було опубліковано понад 50 статей в спеціалізованих виданнях і отримано близько 10 патентів України. Була видана одна монографія і одне науково-популярне видання.
Кожні два роки кафедра ДВЗ, У та ТЕ сумісно з кафедрою турбін проводить міжнародні науково-технічні конференції «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», в яких крім викладачів, аспірантів та магістрів цих двох кафедр беруть участь відомі спеціалісти двигунобудівних підприємств України, колеги з інших ЗВО, а також спеціалісти з Німеччини, США, Китаю, Польщі, Болгарії. В цілому, на таких конференціях (а їх було 5) зроблено понад 250 докладів з актуальних питань сучасного двигунобудування.

Сторінка кафедри ДВЗУ та ТЕ у Facebook

Сторінка кафедри ДВЗУ та ТЕ у Instagram

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ТИМОШЕВСЬКИЙ Борис Георгійович
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

МОШЕНЦЕВ Юрій Леонідович
Професор кафедри, кандидат технічних наук, професор

 

НАЛИВАЙКО Василь Степанович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, професор НУК

       

ГОГОРЕНКО Олексій Анатолійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

МІНЧЕВ Дмитро Степанович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

МИТРОФАНОВ Олександр Сергійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ПРОСКУРІН Аркадій Юрійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

ДРУЗЕНКО Сергій Миколайович — завідувач лабораторії
ЖУКОВА Наталя Вікторівна — старший лаборант
ПОГИБКО Надія Олексіївна — старший лаборант
ПОПЕЛЬ Сергій Володимирович — старший лаборант

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація» є випускною за денною та заочною формами навчання за спеціальністю:
142 Енергетичне машинобудування
Освітня програма: «Двигуни внутрішнього згоряння» (ОС Бакалавр, ОС Магістр)

КОНТАКТИ
Viber, Telegram або WhatsApp: (093)031-31-01
е-mail: dvznuos@gmail.com