clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Дизайн

Обласна олімпіада НУК з дизайну

Кафедра «Дизайн» створена в 1999 році на базі кафедри філософії і культурології. Згідно з наказом ректора від 27 червня 2001 року № 408к кафедра «Дизайну» була затверджена як випускаюча кафедра в галузі 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн» Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Першим завідувачем кафедри дизайну, з 2001 р. по 2003 р. був Данилко Олександр Васильович, якому належить значна роль у створенні та становленні спеціальності «Дизайн». В 1988 р. він організував спеціалізацію «архітектура і дизайн суден», яка з 1999 р. була перетворена в спеціальність «Дизайн», а вже у 2001 році кандидат технічних наук, доцент Олександр Васильович Данилко очолив нову кафедру дизайну. Данилко О. В. був членом Спілки дизайнерів України з 2000 р., був нагороджений медаллю «Ветеран праці» та знаком «Відмінник освіти України». Слід зазначити, організаторські здібності Данилко О. В., а також поєднання різнобічної підготовки з рисунка і живопису та з архітектури й конструкції корабля.

З 2003 р. по 2019 р. очолював кафедру дизайну кандидат технічних наук, доцент Пишнєв Сергій Миколайович. Він був спеціалістом в галузі архітектури й проєктування кораблів, членом-кореспондентом Академії технологічних наук України, а також членом Спілки дизайнерів України, відмінником освіти, автором багатьох наукових, навчально-методичних робіт та патентів в галузі проєктування й архітектури суден, технології макетування, дизайну суднового інтер’єру. Одночасно з роботою в університеті понад двадцять років викладав основи макетування і судномоделювання в Миколаївському обласному центрі технічної творчості. Професійно займався виготовленням моделей суден, був віцепрезидент всеукраїнської Федерації судномоделювання та судномодельного спорту України. Під керівництвом Пишнєва С. М. – вмілого та досвідченого керівника – кафедра успішно розвивалась: покращилось матеріально-технічне, методичне забезпечення навчального процесу, у творчому плані було проведено багато виставок, презентацій.

На теперішній час завідувач кафедри є Матійко Олександр Васильович, заслужений діяч мистецтва України, доцент НУК імені адмірала Макарова. О. В. Матійко – висококваліфікований фахівець, відомий художник, творчі роботи якого відомі та за межами України, лауреат обласної премії ім. Миколи Аркаса, член Миколаївського відділення Спілки художників України. Також Олександр Васильович є викладачем підготовчого відділення НУК, приділяє багато уваги підготовці майбутніх абітурієнтів. Бере участь у багатьох міжнародних, українських, міських художніх виставках. Брав участь у проєктування, розробці та оформленні «Залу Громадянської війни» та «Залу Великої Вітчизняної війни» в обласному Краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми».

Головним напрямом діяльності кафедри є підготовка фахівців-дизайнерів, що поєднують теоретичну та практичну багатопрофільну підготовку, володіють сучасними комп’ютерними програмними продуктами та повною мірою відповідають сучасним вимогам ринку праці. Кафедрою за 18 випусків підготовлено понад 300 фахівців-дизайнерів, що працюють на підприємствах України та в інших країнах, як проєктувальники просторового середовища та інтер’єру, у тому числі технічного суднового; дизайнерів поліграфічних видань, реклами; меблів, фахівців з комп’ютерної графіки та в інших областях дизайну.

У різні роки на кафедрі працювали відомі художники та фахівці-дизайнері: Ряснянський М. А. – народний художник України (2001–2003 рр.), Макушин Ю. А. (2003–2019 рр.) – відомий скульптор, народний художник України, Артим О. М., Сопільняк М. М. (2000–2004 рр.), Плужник Г. М. (1999–2018 рр.) – відомі миколаївські художники, Забурдаєв Л. В. (2001–2014 рр.) – фахівець в галузі дизайну суднового середовища, Золотухін Ю. В. (2005–2016 рр.), – член Спілки дизайнерів України, кандидат мистецтвознавства. Всі ці фахівці зробити значний внесок у виховання та підготовку майбутніх дизайнерів.

На сьогоднішній час професорсько-викладацький склад кафедри дизайну це досвідчені викладачі, майже всі з досвідом практичної роботи за фахом, члени Спілки художників або Спілки дизайнерів. Це Матійко О. В. – доцент НУК, заслужений діяч мистецтв, Росляков С. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений працівник культури України, Макушина І. В. – старший викладач, заслужений художник України, Булавицький І. Я. – старший викладач, заслужений діяч мистецтв України, старші викладачі: Портнов Д. В., Сергієнко О. М., Струкачова Л. М., Чигінцев С. І., Чигінцева О. В., викладач Данильченко Н. В.

Всі викладачі дуже люблять студентів та стараються передати їм свій багаторічний досвід. Паралельно вони підвищують і свою кваліфікацію: беруть активну участь у Всеукраїнських фахових конференціях, семінарах та інтернет-конференціях, художніх виставках та конкурсах з дизайну. За останні 5 років значно посилилась науково-методична робота викладачів кафедри: видано 8 методичних вказівокпоновлена електронна база даних для навчально-методичного забезпечення. Оновилась тематика дипломного проєктування з урахуванням сучасних вимог ринку праці.

Студенти кафедри залучаються до участі у конкурсах, олімпіадах з дизайну, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, до дизайнерської діяльності спільно з наявними відомими фірмами.

Проводиться конференція «Сучасні тенденції в корабельній архітектурі та дизайні», у ході якій студенти представляють дослідження щодо тенденцій розвитку інтер’єрів та екстер’єрів малих суден, яхт, круїзних лайнерів, розглядають нові направлення в сучасному дизайні в застосування відносно інтер’єрів суден.

Під керівництвом старшого викладача Сергієнко О. М. студенти кафедри беруть участь у науково-практичних, інтернет-конференціях для молодих вчених та студентів та набувають знань в галузі мистецтвознавства, організації простору та кольору в інтер’єрі. Викладач Данильченко Н. В., керує студентськими науковими роботами з тематики «Архітектура і дизайн водного транспорту».

 Старший викладач кафедри Струкачова Л. М. залучає студентів до конкурсів з графічного дизайну, фірмового стилю, тематичних плакатів. Струкачова Л. М. є куратором проєктів, що проводяться кафедрою дизайну разом з Миколаївською міською радою, громадською організацією «Діалог», центральною міською бібліотекою ім. М. Л. Кропивницького. Це проєкт «Миколаївські міські екологічні читання» (проєкт Миколаївської міської ради: розробка тематичних плакатів), проєкт «Наша нова школа» (проєкт Миколаївської міської ради: розробка інтер’єрів приміщень міських шкіл в рамках дипломних проєктів бакалаврів), благодійний проєкт «Лікарняні клоуни Миколаєва» (проєкт громадської організації «Діалог»: розробка фірмового стилю) та ін. Студенти кафедри завжди з цікавістю беруть участь у таких заходах, що дають їм можливість залучитися до практичної та благодійної діяльності.

З 2015 р. кафедрою разом зі Спілкою дизайнерів проводиться конкурс з дизайну «Друге життя предмету» з метою залучення студентів до творчості та набуття навичок дизайнера. Студенти випробують себе у якості дизайнерів, що перетворюють старі забуті речі на дизайнерські предмети інтер’єру. Ініціатором та організатором заходу є старший викладач Чигінцев С. І.

Серед заходів для студентів також треба виділити проведення I етапу Всеукраїнської олімпіади з дизайну в НУК. Олімпіади проводяться щорічно, залучаються студенти всіх курсів. За підсумками I етапу проводяться виставки студентських робіт, переможці I етапу беруть участь у II етапі олімпіади. Організатори олімпіади – старші викладачі Чигінцев С. І., Чигінцева О. В.

Неодмінною складовою навчального процесу є навчальна практика – пленер. Під керівництвом викладачів кафедри Матійко О. В., Портнова Д. В. Булавицького І. Я., студенти-дизайнери опановують рисунок, живопис в мальовничих місцях місця: яхт-клубі, зоопарку, парках, скверах, історичних вулицях міста.

Упродовж всієї історії кафедри проводяться виставки творчих робіт студентів кафедри, як підтвердження їх професійної підготовки, а також професійності викладачів, які передають свій досвід молодому поколінню. Виставки проводяться в виставкових залах міста, в останні роки – в артцентрі НУК «АРГО». Це, в основному творчі роботи з рисунка, живопису, кольорознавства, композиції, графічного дизайну. Найкращі курсові та дипломні проєкти студентів-дизайнерів представлені в приміщеннях Головного корпусу НУК.

З метою залучення студентів до діяльності дизайнера проводяться конкурси з дизайну: конкурс на створення логотипа кафедри дизайну, конкурси на найкращий дизайн проєкт закладів міста та ін. Проводяться зустрічі з дизайнерами-практиками, у тому числі випускниками кафедри.

З 2017 р. кафедрою дизайну проводиться Обласна олімпіада НУК з дизайну серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів для випробування своїх творчих здібностей. Організатором та проведення олімпіади є старший викладач Сергієнко О. М. та викладач Данильченко Н. В. Також сумісно з адміністрацією ННГІ та приймальною комісією з 2019 р. проводяться майстер-класи з дизайну для абітурієнтів. Такі заходи сприяє популяризації спеціальності «Дизайн» та залученню абітурієнтів до навчання в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг.

Особлива увага приділяється співробітництву з іншими навчальними закладами – Херсонським національним технічним університетом, а також з такими організаціями як Спілка дизайнерів та Спілка художників України: проводяться сумісні конференції, виставки та інші заходи.

Усі питання, пов’язані з навчальним процесом, проведенням різних заходів та взагалі, підтримуванням студентів во всіх починаннях, допомагає вирішувати менеджмент-персонал кафедри: завідувачка методичного кабінету Данильченко Н. В. та старший лаборант кафедри Родічева Н. І.

В червні 2019 року була проведена акредитаційна експертиза спеціальності 022 «Дизайн» щодо підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Експертна комісія дійшла висновку, що програма освітньої діяльності, стан навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, якість підготовки та використання випускників освітньо-професійної програми «Дизайн середовища» спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації 022.03 «Дизайн середовища» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу.

У сучасних конкурентних умовах кафедра дизайну розвивається, продовжує підтримувати зароджені традиції та ставить перед собою нові цілі та завдання на майбутнє.

Опис освітньої програми та навчальні плани
Гарант освітньої програми Дизайн середовища