clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Гарант освітньої програми Прикладна лінгвістика (бакалавр)

IIMG_1286.jpg

Щербак Олена Володимирівна
кандидат філологічних наук, старший викладач, докторант
  ORCID: 0000–0003–3097–7878
  Researcher ID: B-9906-2019
  Scholar Google: scholar.google.com.ua/citations?user=Xf76roYAAAAJ&hl=uk
  Електронна адреса: olena.shcherbak@nuos.edu.ua
  Навчальні дисципліни:
 •   «Лінгвістика тексту»
 •   «Психолінгвістика»
 •   «Основи лінгвокультурології»
 •   «Технології нейролінгвістичного програмування»
 •   «Лінгвістична експертиза»
Освіта:
 • 2009–2015 рр. – Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (спеціальність 035 Філологія (Прикладна лінгвістика); кваліфікація – магістр філології (прикладна лінгвістика), викладач української та англійської мов; диплом із відзнакою МК № 47749524 від 31.01.2015 р.).
 • 2015–2018 рр. – аспірантура Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (спеціальність 035 Філологія; диплом кандидата філологічних наук ДК № 050865 від 05.03.2019 р.).
 • 2020 р. і дотепер – докторантура Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (спеціальність 035 Філологія).
Науково-педагогічне стажування / підвищення кваліфікації:
 • 2021 р. – Венеціанський університет Ка’Фоскарі (м. Венеція, Італія) за програмою «Ukrainian traditions and European innovations in the training of future philologists» (сертифікат № FSI-81928-CaF від 19.03.2021 р.).
Участь у конкурсах / грантах:
 • 2019 р.І місце – Конкурс робіт молодих учених Миколаївської області (номінація «Гуманітарні науки»).
 • 2021 р.ІІ місце – Всеукраїнський конкурс «Монографія на грант», організований Радою молодих учених Міністерства освіти і науки України (номінація «Філологічні науки»).
Основні праці:
 1. Щербак О. В. Лінгвосеміотичні коди в дискурсі української комерційної телереклами: виміри впливу : монографія / Олена Щербак ; за ред. Т. Ю. Ковалевської. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. 342 с.
 2. Shcherbak O. V. Rhetoric of advertising influence. Text in media cultural space : collective monograph / O. Filatova, S. V. Huzenko, N. M. Filippova, T. N. Kostyrko, etc. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2020. P. 56–76.
 3. Щербак О. В. Кінослоган як рекламний інструмент: амплітуда впливу лінгвосеміотичних різновидів. Записки з українського мовознавства : Вип. 27. : Зб. наук. праць = Opera in linguistica ukrainiana : Fascicullum 27 / Головний ред. Ж. В. Краснобаєва-Чорна. Одеса : «ПолиПринт», 2020. С.282–290.
 4. Щербак О. Ключовий знак як впливовий стрижень структури лінгвосеміотичного коду рекламної комунікації: проблеми ідентифікації. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса ; гол. ред. А. П. Загнітко. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. Вип. 34. С. 152–160.
 5. Щербак О. В. Мовні інструменти впливу в українському публіцистичному кінодискурсі: експериментальний підхід. Тези VI Всеукраїнських наукових читань за участю молодих учених «Філологія ХХІ століття: нові дослідження і перспективи», Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 7–8 квітня 2021 р. К., 2021. С. 171–172.
Додаткові відомості:
 1. Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва (свідоцтво № 121482 від 2021 р.).
 2. Постійний член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук у секції «Українська мова» в Миколаївській області.
 3. Відповідальна особа за профорієнтаційну роботу, інформаційне забезпечення та зв’язки з громадськістю в приймальній комісії НУК імені адмірала Макарова.
Відзнаки:
 • 2011 р. – Подячний лист Миколаївського міського голови за активну участь у суспільному житті міста Миколаєва, вагомий внесок у розвиток молодіжного громадського руху та з нагоди Дня молоді.
 • 2019 р. – Грамота Департаменту освіти і науки України Миколаївської обласної державної адміністрації за значні досягнення у науковій діяльності та з нагоди відзначення Дня науки.
 • 2020 р. – Подячний лист Миколаївської міської ради за вагомий особистий внесок у вітчизняну науку, розвиток кораблебудівної освіти, значні досягнення у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня Незалежності України.
 • 2021 р. – Почесна грамота Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти, інноваційний підхід у навчанні та вихованні підростаючого покоління, підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки.
 • 2021 р. – Подячний лист ректора Хмельницької державної гуманітарно-педагогічної академії за проведення гостьових лекцій із лінгвокультурології та технологій нейролінгвістичного програмування.