clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Гаранти ОП Прикладна лінгвістика

Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти — Щербак Олена Володимирівна
Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти — Дубова Олена Анатоліївна