clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Коренєва Юлія Петрівна

IIMG_1286.jpg

Коренєва Юлія Петрівна
кандидат психологічних наук, викладач 
гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Психологія»
Електронна адреса: jkoreneva@ukr.net
Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=A6iRF-gAAAAJ
ORCID: 0000-0001-9627-0344
Освіта:
  •  ● 2005 р. – Одеська національна юридична академія, зі спеціальності «Правознавство», кваліфікація: юрист
  •  ● 2009 р. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, зі спеціальності «Фінанси», кваліфікація: спеціаліст з фінансів
  • 2013 р. – Східноєвропейський слов’янський університет імені Лесі Українки, 2013 р., зі спеціальності «Психологія», кваліфікація: психолог, викладач психології
Основні навчальні курси:
  •   «Психологія спорту»
  •   «Психологічний супровід спортивної діяльності»
Професійний досвід:
Сфера наукових інтересів: психологія
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології»). ДК № 054110, 2019 р. Тема дисертації: «Тривожність і фрустрованість як чинники невротизації вагітних жінок різного віку».
Науково-педагогічне стажування / підвищення кваліфікації:
Відзнаки та нагороди: