clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Гарант ОП Реклама та зв’язки з громадськістю

IIMG_1286.jpg

Філатова Оксана Степанівна
доктор філологічних наук, професор 
Електронна адреса: filatovaoks07@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4464-6933
Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Бєлінського, 1989 р.
Спеціальність: вчитель української мови та літератури
Основні навчальні курси:
 •   «Історія соціокультурної комунікації: публіцистика»
 •   «Іміджологія та іміджмейкінг»
 •   «Ораторське мистецтво та спічрайтинг»
 •   «Нетворкінг»
Професійний досвід:
 • 1987 – 1991 рр. – вчитель української мови і літератури (ЗОШ №19, №55, м. Миколаїв);
 • 1991 – 1995 рр. – викладач, старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури (МДУ);
 • 1995 – 1996 рр. – аспірант (НАН України);
 • 1996 – 2007 рр. – доцент кафедри української літератури (МДУ);
 • 2007 – 2011 рр. – докторант (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • 2010 – 2018 рр. – професор, завідувач кафедри української мови і літератури (МНУ імені В. О. Сухомлинського)
 • 2019 – 2020 рр. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (НУК імені адмірала Макарова);
 • 2020 – до цього часу – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (НУК імені адмірала Макарова).
Сфера наукових інтересів: українська публіцистика, текстологія, репутаційні та іміджеві технології, риторика.
Науковий ступінь: Доктор філологічних наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 р. Диплом ДД 000182. Тема дисертації: «Український роман 20-30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості»
Вчене звання: професор кафедри української літератури та методики навчання, атестат 12ПР 009323, 2014 р. (протокол № 2/01-П), Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України
Науково-педагогічне стажування / підвищення кваліфікації:
  • МОН України, Херсонський державний університет (наказ №415-Ф від 10.11.2015)
  • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 Київського університету імені Бориса Грінченка
  • Головний редактор фахового електронного журналу «Текст. Контекст. Інтертекст» (2016-2020)
  • Головний редактор фахового наукового видання «Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки» (2014-2019)
  • Член редколегії міжнародного наукового видання «Балтийский гуманитарный журнал» та збірника наукових праць «Літератури світу»
  • Член експертної ради МОН України (експертиза шкільних підручників, 2017)
  • Науковий керівник здобувачів наукового ступеня кандидата філологічних наук та науковий консультант здобувачів наукового ступеня доктора філологічних наук
  • Офіційний опонент дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата філологічних наук, рецензент наукових видань, монографій, посібників тощо
  • Керівник переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
  • Голова оргкомітету І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2013–2018 рр.)
  • Співголова оргкомітету Міжнародних науково-теоретичних конференцій та Всеукраїнських науково-практичних конференцій
Відзнаки та нагороди:
 • 2005 р. – Грамота Миколаївського державного університету
 • 2007 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
 • 2012 р. – Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації
 • 2013 р. – Нагрудний знак «Відмінник освіти»
 • 2014 р. – Грамота Миколаївського національного імені В. О. Сухомлинського
 • 2017 р. – Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації
 • 2018 р. – Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»