clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Гаранти ОП Олімпійський та професійний спорт

Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти — Деркач Віктор Миколайович
Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти — Кувалдіна Ольга Вікторівна