clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Навчальна література

  • Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
  • Методичні рекомендації щодо змісту й організації магістерської практики