clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Опитування студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

2022

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми
Інформація про ваше місце перебування під час воєнних дій (для студентів денної форми навчання, для студентів заочної форми навчання)

Оцінка якості надання освітніх послуг
Результати

Оцінка якості надання освітніх послуг студентам-магістрам (гр. 5541м, 5541мз)

Нові технології у фізичній культурі (Адаменко О. О.) Результати
Неолімпійські силові види спорту (Кувалдіна О. В.) Результати
Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО (Бірюк С. В.) Результати
Практикум з іншомовного наукового спілкування (Смуглякова М. К.) Результати
Спортивний масаж (Марцінковський І. Б.) Результати
Теорія та методика спорту вищих досягнень, Інноваційні методи тренувань в олімпійському спорті (Деркач В. М.) Результати
Педагогічна психологія (Болотникова Т. Г.) Результати

2021

Моніторинг задоволеності здобувачів освітніх послуг другого (магістерського) освітнього рівня
Освітньо-професійна програма спеціальності очима здобувача вищої освіти
Академічна доброчесність
Наскільки комфортним є Ваше навчання і студентське життя в НУК

Оцінка якості надання освітніх послуг студентам-магістрам (гр. 5541м, 5541мз)

Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту (Наконечний І. В., Марцінковський І. Б.) Результати: Наконечний І. Б., Марцінковський І. Б.
Методологія та організація наукових досліджень у спорті (Кувалдіна О. В.) Результати
Олімпійська освіта (Бірюк С. В.) Результати
Практикум з іншомовного наукового спілкування (Смуглякова М. К.) Результати
Сучасні інформаційних технології обробки та аналізу статистичних даних (Гайдаєнко О. В.) Результати
Управління проєктами галузі фізичної культури та спорту (Савіна О. Ю.) Результати
Вибірковий курс 1 Результати
Вибірковий курс соціально-гуманітарного спрямування Результати

2020

Моніторинг задоволеності здобувачів освітніх послуг другого (магістерського) освітнього рівня
Результати

Освітньо-професійна програма спеціальності очима здобувача вищої освіти
Результати