clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Про кафедру теортетичних основ олімпійського та професійного спорту

Для підготовки фахівців у галузі фізичного виховання і спорту у 2001 році в УДМТУ імені адмірала Макарова на базі кафедри фізичного виховання і спорту була відкрита кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. Ініціатором створення нового підрозділу гуманітарного інституту став завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, майстер спорту, заслужений тренер України О. С. Яцунський. Очолив новоутворену кафедру д-р пед. наук, проф. Л. П. Сергієнко.

Сьогодні на кафедрі працюють 15 викладачів з них 3 доктори наук, 8 кандидатів наук, 2 заслужених тренери України, 2 майстери спорту міжнародного класу, суддя міжнародної категорії.

Для проведення теоретичних занять студентам надано спеціалізовані аудиторії університету, а для практичних занять використовуються спортивні бази університету і міста: спортивні зали нового і старого корпусів, фізкультурно-оздоровчий комплекс НУК, центральний міський стадіон, спортивний комплекс «Гарт».

Наукова діяльність викладачів кафедри охоплює широке коло питань, серед яких підготовка підручників, навчальних і методичних посібників, наукових статей, участь у конференціях, проведення семінарів, підвищення професійної кваліфікації та ін. Вони керують науковою роботою студентів і готують їх до участі в молодіжних конференціях. Студенти-олімпійці неодноразово брали участь у науково-методичних конференціях.

За спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт» навчалися і навчаються такі відомі спортсмени, олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор, чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи, як Ольга Харлан, Тетяна Іващенко, Сергій Саковський, Роман Павлик, Олена Буряк, Єлизавета Бочкарьова, Валерія Велічко, Артур Буц, Михайло Кошман, Михайло Склонний, Юрій Щепанський, Антон Холязніков та ін.