clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кувалдіна Ольга Вікторівна

IIMG_1286.jpg

Кувалдіна Ольга Вікторівна
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 
гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Олімпійський та професійний спорт»
Електронна адреса: olga.kuvaldina@nuos.edu.ua
Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OBkJGlUAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Scopus ID: 57200178120
Web of Science ID: J-3959-2018
ORCID: 0000-0002-1153-2286
Освіта:
 • 2002 р. – Український державний морський технічний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність «Кораблі та океанотехніка»;
 • 2016 р. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність «Спорт»
Основні навчальні курси:
 •   «Теорія та методика обраного виду спорту»
 •   «Теорія та методика оздоровчої культури»
 •   «Спортивна метрологія»
 •   «Методологія та організація наукових досліджень у спорті»
Професійний досвід:
 • 2001–2003 рр. – старший лаборант, Український державний морський технічний університет;
 • 2003–2006 рр. – аспірантура Національного університету імені адмірала Макарова;
 • 2006–2007 рр. – асистент кафедри «Морських технологій», Національний університет імені адмірала Макарова;
 • 2007–2018 рр. – помічник директора Гуманітарного інституту, Національний університет імені адмірала Макарова;
 • 2018–2020 рр. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри Теоретичних основ олімпійського та професійного спорту;
 • 2020–2021 р. – в. о. завідувача кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту;
 • 2021 р. по теперішній час  завідувач кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту
Сфера наукових інтересів: аспекти розвитку олімпійського спорту, вивчення функціональних та фізичних особливостей спортсменів різної кваліфікації, дослідження підготовленості спортсменів
Науковий ступінь: Кандидат наук з фізичного виховання та спорту. 017 «Фізична культура і спорт» (відповідна спеціальність за дипломом: 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт»). ДК № 038898, 2016 р. Тема дисертаційного дослідження: «Індивідуалізація підготовки ралійних екіпажів з урахуванням чинників результативності багатоетапних змагань»
Вчене звання: доцент кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту, АД № 000878 від 16.05.2018 р.
Науково-педагогічне стажування / підвищення кваліфікації:
 • 2018 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту (АД № 000878 від 16.05.2018 р.)
 • 2021 р. – курси тренерів Crossfit. Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu, Poland, з 12.07.2021 р. по 28.07.2021 р. (80 годин). Міжнародний сертифікат тренера 17/TNG-KF/2021
 • 2021 р. – XVI Міжнародна наукова конференція Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, 7-8 жовтня 2021 року), 10 годин. Сертифікат учасника
 • 2021 р. – науково-дидактичне стажування (11-18.10.2021 р.) Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Poland (56 годин). Довідка про науково-педагогічне стажування
 • 2021 р. – VIII Міжнародна наукова конференція Рятування на воді, плавальний спорт і фізична культура в теорії і практиці / VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ratownictwo wodne, sport pływacki I kultura fizyczna w teorii i praktyce/ (23 жовтня), 10 годин. Сертифікат учасника
 • 2021 р. – міжнародний онлайн семінар Фізична культура та оздоровча освіта у період пандемії (28 жовтня), Україна-Польща, Лодзь /Międzynarodowej on-line naukowej seminarium Kultura fizyczna i edukacja zdrowotna w okresie pandemii, Ukraina-Polska, Łódź (10 годин). Сертифікат учасника
 • 2021 р. – міжнародна наукова конференція International Scientific Conference, International days of physiotherapy, occupational therapy, physical culture and sport, November 10-11, 2021 /National University of Water and Environmental Engineering/ (10 годин). Сертифікат учасника
Відзнаки та нагороди:
 • 2021 р. – нагороджено почесною грамотою НУК з нагоди 20-річчя від дня заснування кафедри ТООПС, а також 20-річчя Олімпійської освіти в Миколаївщині