clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Савіна Оксана Юріївна

IIMG_1286.jpg

Савіна Оксана Юріївна
кандидат технічних наук, доцент 
Електронна адреса: oksanasavina14@gmail.com
Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=W_nOkcgAAAAJ&hl=uk
Web of Science ID: V-5515-2017
ORCID: 0000-0001-5717-4923
Освіта:
  • 2001 р. – Миколаївський державний педагогічний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика», кваліфікація вчителя фізики, математики, астрономії та безпеки життєдіяльності
  • 2017 р. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальності «Фізична культура та спорт» (Олімпійський та професійний спорт), диплом магістра.
Основні навчальні курси:
  •   «Фізичне виховання»
  •   «Управління проєктами в галузі фізичної культури та спорту»
  •   «Управління фізичною культурою та спортом»
  •   «Безпеки життєдіяльності»
  •   ●«Техногенна безпека»
  •   ●«Основи надання першої допомоги»
Професійний досвід:
  • 2005 по теперішній час  працює в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Займається науковою діяльністю за темою: «Ціннісно-орієнтоване протиризикове управління спортивними проєктами», є автором понад 40 наукових публікацій, 100 тез доповідей конференцій, посібників та методичних розробок. Бере активну участь у вступній компанії університету, громадському й спортивному житті. Має нагороди за методичні розробки та спортивні досягнення. Отримані подяки та відзнаки за високий рівень підготовки студентів до олімпіад з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» як на державному, так і міжнародному рівнях.
Сфера наукових інтересів: протиризикове ціннісно-орієнтоване управління спортивними проєктами та проєктами забезпечення безпеки територій, наукомісткого виробництва, енергоощадження, управління стейкхолдерами галузі фізичного виховання та спорту
Науковий ступінь: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.22 – «Управління проєктами та програмами». ДК № 055309 від 16.12.2019 р. Тема дисертаційного дослідження: «Ціннісно-орієнтоване протиризикове управління портфелями наукомістких проектів підприємств»
Вчене звання: доцент кафедри техногенної та цивільної безпеки, АД № 008759 2021 р.
Науково-педагогічне стажування / підвищення кваліфікації:
  • 2020 р. – в рамках Європейського освітнього проєкту «Інноваційні методи та технології в навчанні: Новітні європейські практики» загальною кількістю 180 годин, м. Ченстохова, Польща