clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

18 Виробництво та технології

Галузь знань:

183 Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність:

Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Не акредитована.
Термін подання програми на акредитацію 2024-2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою освітньо професійної програми є підготовка  висококваліфікованого, конкурентоздатного бакалавра зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за спеціалізацією «Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії», який здатен вирішувати складні спеціалізовані задачі, формування його професійних компетенцій, необхідних для практичного використання знань з розроблення, впровадження та вдосконалення методів, технологій та обладнання ресурсо- та енергозбереження, екологічної безпеки, захисту довкілля,  декарбонізації виробництв, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування, модернізації комплексів та систем утилізації відходів та альтернативних джерел енергії.

Об’єкт: сучасні природоохоронні технології, екологічно безпечні технологічні процеси ресурсо- та енергозбереження, альтернативні джерела енергії.

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти загальних та професійних компетенцій для застосування в професійній діяльності у сфері ресурсозбереження, технологій альтернативних джерел енергії та захисту навколишнього середовища, утилізації відходів, технологій утворення та використання альтернативних палив, екологічної безпеки на виробництві, збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії
Ступінь Бакалавра
спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми