clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

  1. Положення про організацію освітнього процесу
  2. Положення «Про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
  3. Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
  4. Положення «Положення про групу сприяння академічної доброчесності у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
  5. Положення «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
  6. Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
  7. Положення про організацію та проведення практики здобувачами освіти у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
  8. Положення про запобігання та протидію булінгу у Національному університеті кораблебудування імені адм. Макарова