clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

  • Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
  • Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти)
  • Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми