clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Аспірантура та докторантура

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ в 2019 РОЦІ

1. Загальна інформаціяУніверситет забезпечує якісне і кількісне оновлення наукового потенціалу для суднобудівної та суміжних галузей України, Китаю, Ірану та інших країн.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів з 2016 року здійснювалась через аспірантуру за переліком галузей знань і спеціальностей, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1151  від 06.11.2015 р. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 8 від 6 червня  2016 р.) та наказу МОН України № 655 від 10.06.2016 р. розширено провадження освітньої діяльності з підготовки докторів філософії у Національному університеті кораблебудування ім адм. Макарова з 7 галузей знань та 11 спеціальностей:

№ п/п Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальностей
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
3 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
4 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
5 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
6 13 Механічна інженерія 135 Суднобудування
7 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
8 14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування
9 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
10 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
11 18 Виробництво і технології 183 Технології захисту навколишнього середовища

та докторантуру з 3-х галузей знань та 4 спеціальностей (відповідно до наявності вчених рад в університеті):

№ п/п Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальностей
1 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
2 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
3 13 Механічна інженерія 135 Суднобудування
4 14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування

 

  • Положення про відділ аспірантури та докторантури НУК
  • Порядок підготовки здобувачів доктор філософіі 2020
  • Тимчасове положення про атестацію здобувачів доктор філософії зі змінами 2021
  • Тимчасове положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 2020