clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Зразки документів

Перелік документів, щодо прийняття на роботу науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу
Подання від завідувача кафедри на ім’я ректора з підписом завідувача кафедри та директора навчально-наукового інституту (декану факультету).

Заява.
Копія паспорта (стор.1,2,11).

Особовий листок з обліку кадрів.
Особова картка працівника, форма П-2 (для військовозобов’язаних, призовників необхідна постановка на військовий облік в ауд. 358 головного корпусу, військово-мобілізаційний відділ).
Автобіографія.
Ідентифікаційний код (копія).
Завірені копії документів про вищу освіту (з додатками), наукові ступені та вчені звання.
Список наукових праць.
Засвідчена копія свідоцтва про зміну прізвища (зокрема про одруження тощо).
Трудова книжка (для сумісників – завірена копія).
Довідка з основного місця праці (для сумісників з інших організацій та підприємств).
Заява про надання згоди на обробку персональних даних.
Особи, які зараховуються на роботу з неповним робочим днем, в тому числі за сумісництвом, додатково до заяви додають графік роботи (за винятком науково-педагогічних працівників).
Документи конкурсної справи для осіб, які обрані за конкурсом, в т.ч. витяги з протоколів засідання кафедри та Вченої ради інституту.
ПРИМІТКИ
заява та інші документи слід подавати особисто(кімнати243, 245, головного корпусу);
особи, які зараховуються повторно, подають лише документи, вказані в пунктах 1, 2, 4;
внутрішні сумісники, які зараховуються повторно, подають лише документи, вказані в пунктах 1, 2 та 15;
сумісники з інших підприємств та організацій, які зараховуються повторно, подають тільки документи, зазначені в пунктах 1, 2, 8, 13 та 15;
виправлення в документах не допускаються;
копії документів можна завірити у відділі кадрів (кімната243, головний корпус).