clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Історія

Історія

У кінці XVIII століття спочатку у Херсоні, потім у Миколаєві відкриваються навчальні заклади, пов’язані з навігацією і корабельною архітектурою. До питання про організацію установ технічної освіти на півдні України в кінці XIX століття Міська Дума Миколаєва зверталася неодноразово, але у зв’язку з різними об’єктивними і суб’єктивними причинами ці спроби виявилися невдалими. Спочатку, замість Миколаєва, вищий навчальний заклад був створений в Одесі (1865 р.), потім у Харкові (1868 р.) та у Варшаві (1898 р.). У 1897-1900 рр. в Миколаєві для реалізації програми будівництва броненосного флоту зводяться нові заводи. Виникає необхідність підготовки великої кількості технічних фахівців середньої ланки.

Для вирішення цього завдання у 1902 році було відкрито середнє механіко-технічне училище. Активну участь у його створенні взяв учений-кораблебудівник того часу Костянтин Петрович Боклевський, один з творців науки про проектування корабля.

У 1917 році середнє механіко-технічне училище перетворено в Миколаївське політехнічне училище. У 1920 р. в ході реорганізації радянської системи народної освіти, Миколаївське політехнічне училище перетворено в технікум імені К. Тімірязєва на правах вищого навчального закладу, а його випускникам присвоювалась кваліфікація інженера. У 1925 р. політехнічний технікум реорганізується в індустріальний, а в 1927 р. він стає кораблебудівним.

У 1929 р. Миколаївський кораблебудівний технікум було об’єднано з Миколаївським вечірнім робітничим технікумом. Цей заклад отримав назву Миколаївського машинобудівного інституту, який у 1930 р. був перейменований у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ).

Рішенням уряду СРСР у 1949 р. МКІ було присвоєно ім’я адмірала С. Й. Макарова – уродженця м. Миколаєва, відомого вченого-кораблебудівника, адмірала-флотоводця.

У 1994 р. рішенням Кабінету Ради Міністрів України МКІ імені адмірала С. Й. Макарова отримав найвищий (четвертий) рівень акредитації, статус університету і назву – Український державний морський технічний університет (УДМТУ). Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України від 25 березня 2004 р. ухвалено надати університету статус національного та іменувати його «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова».

 

НУК ім. адм. Макарова – єдиний в Україні унікальний заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців для суднобудівного, кораблебудівного, машинобудівного, енергетичного, морегосподарського комплексів України та інших країн світу за міжнародними нормами і вимогами. Підтвердженням цього є отримання в 2014 р. міжнародного і державного сертифікатів якості підготовки фахівців ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009 від світового лідера серед кваліфікаційних товариств «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна». Товариство щороку здійснює наглядовий аудит за функціонуванням системи управління якості НУК, а в 2017 р. університет успішно пройшов сертифікаційний аудит на відповідність вимогам нової редакції стандарту ISO 9001:2015, відповідно до якої НУК ім. адм. Макарова отримав сертифікати відповідності ISO 9001:2015 за номером UA228700 та ДСТУ ISO 9001:2015 за номером UA228701 з терміном дії до 8 лютого 2021 року.

 

За свою 100-річну історію в університеті підготовлено більше ніж 100 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. Зараз до складу НУК ім. адм. Макарова входять: 5 інститутів, 4 факультети, Херсонська та Первомайська філії, 4 навчально-наукові центри, Коледж корабелів і Первомайський коледж, 2 закордонних навчально-консультаційні пункти, багатопрофільний Морський ліцей ім. професора Александрова, Академія гардемаринів. У НУК ім. адм. Макарова навчаються більше 7500 тис. студентів за 14 галузями знань та 29 спеціальностями. Університет забезпечує підготовку інженерних і наукових кадрів високої кваліфікації – молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів денної та заочної форм навчання, PhD, кандидатів докторів наук.

 

Навчальний процес у НУК ім. адм. Макарова забезпечують 49 кафедр, на яких працюють 541 викладач, з них 63 докторів наук, 90 професорів, 276 кандидатів наук, 270 доцентів. Серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у Миколаївській області НУК ім. адм. Макарова протягом багатьох років посідає провідне місце за чисельністю студентів, спеціальностей, викладачів з вченими ступенями та званнями, наукових шкіл та напрямів наукових досліджень.

В університеті сформована й успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково-експертна рада університету, науково-технічні ради за напрямками досліджень, 15 наукових шкіл, зокрема «Дослідження мореплавнихх якостей та проектування нових типів суден», «Підготовка та спалювання палив», «Паяння та зварювання тиском у вакуумі», «Екологічна безпека та енергозбереження», «Кондиціонування та холодильна техніка», «Перспективні енергетичні технології», «Газотермічні покриття», «Управління проектами наукомістких виробництв». Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій і 6 науково-технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки.

Університет має чотири навчальні корпуси, серед яких студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно-оздоровчі комплекси, три студентські гуртожитки і два житлові будинки, в яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового й інтелектуального розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього 9-тисячного колективу. Також в університеті створена спілка студентського самоврядування. На березі Чорного моря, безпосереньо в курортних зонах області (у м. Очакові й у с. Коблеве), знаходяться комфортабельні університетські бази відпочинку для студентів і співробітників університету.