clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Документи для вступу іноземців

Документи для вступу іноземців

Список документів для вступу іноземних громадян

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

БАКАЛАВР:
 1. Атестат
 2. Переклад атестату
 3. Переклад національного паспорта
 4. Переклад закордонного паспорта
 5. Медична довідка
 6. Переклад свідоцтва про народження
 7. 6 фотографій 3 х 4
НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» (3 КУРС):
 1. Диплом молодшого спеціаліста (коледж)
 2. Додаток до диплому
 3. Переклад диплома (якщо диплом іншої країни)
 4. Переклад національного паспорта
 5. Переклад закордонного паспорта
 6. Медична довідка
 7. Переклад свідоцтва про народження
 8. 6 фотографій 3 х 4
МАГІСТР:
 1. Диплом бакалавра
 2. Переклад диплома (якщо диплом іншої країни)
 3. Додаток до диплому
 4. Переклад національного паспорта
 5. Переклад закордонного паспорта
 6. Медична довідка
 7. Переклад свідоцтва про народження
 8. 6 фотографій 3 х 4

3.4. Іноземці та особи без громадянства, які отримали повну загальну середню освіту в закордонній країні та вступають на навчання за ступенем освіти «Молодший бакалавр» та «Бакалавр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»), подають до відбіркової комісії ННЦМС НУК такі документи:

1) заяву;

2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи:

8) копія документа про народження;

9) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

10) свідоцтво про мовну підготовку (вимога не поширюється на іноземців, які вступають на англомовні спеціальності);

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

3.5. Іноземці та особи без громадянства, які отримали повну загальну середню освіту в Україні та вступають на навчання за ступенем освіти «Молодший бакалавр» та «Бакалавр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»), подають до відбіркової комісії ННЦМС НУК такі документи:

1) заяву;

2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

4) сертифікат (оригінал та його копію) зовнішнього незалежного оцінювання;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи:

9) копія документа про народження;

10) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

Документ, зазначений у підпункті 5 цього пункту, має бути перекладений українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

3.6. Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту в закордонній країні та вступають на навчання за ступенем освіти «Магістр» до НУК, подають до відбіркової комісії ННЦМС НУК такі документи:

1) заяву;

2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

4) оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи:

9) копія документа про народження;

10) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

11) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою).

Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

3.6. Відповідно до статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” посвідка на тимчасове проживання видається:

1) іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання;

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, подають:

 1. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (після пред’явлення повертається) та його копію;
 2. переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 3. дійсний поліс медичного страхування та його копія;
 4. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (оригінал після пред’явлення повертається, копія подається);
 5. 2 фотокартки розміром 30 х 40 мм;