clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Антиплагіат

Антиплагіат

Академічний плагіат

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості)та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

4 квітня 2018 року Міністерство освіти і науки України підписало з компанією “Антиплагіат” Меморандум про перевірку наукових робіт на плагіат. В рамках дії меморандуму передбачається:

безкоштовна перевірка дисертаційних робіт протягом 7 років;
безкоштовна перевірка наукових публікацій в університетських виданнях протягом одного року для тих закладів вищої освіти, яким ця можливість ще не надавалась;
підготовка спільних навчальних матеріалів у сфері академічної доброчесності;
розробка пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення, а також проведення спільних публічних заходів з питань академічної доброчесності.

Більше можна дізнатись на сайті Міністерства.