clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Лауреати та стипендіати

Державну премію України в галузі науки і техніки 2007 року (Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 грудня 2007 року №1191/2007) «за створення, освоєння виробництва та широке впровадження нових конкурентоспроможних на світовому ринку плавучих композитних споруд вітчизняної конструкції» присуджено колективу авторів: РОМАНОВСЬКОМУ Георгію Федоровичу — докторові технічних наук, ректорові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; РАШКОВСЬКОМУ Олександру Сауловичу — докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; БАРАШИКОВУ Арнольду Яковичу — докторові технічних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури; СЛУЦЬКОМУ Миколі Георгійовичу — кандидатові технічних наук, директорові Херсонського державного заводу «Палада»; ЄРМАКОВУ Дмитру Владиславовичу — заступникові директора Херсонського державного заводу «Палада»; КРИВОШЕЇНУ Вілену Семеновичу — помічникові директора Херсонського державного заводу «Палада»; ТОКАРЮ Олександру Григоровичу — директорові Центрального конструкторського бюро «Ізумруд»; КОННОВУ Володимиру Миколайовичу — головному конструкторові Центрального конструкторського бюро «Ізумруд»; ЄВДОЩУКУ Дмитру Віталійовичу — генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Нові інноваційні технології»; ТОДОРАШКУ Георгію Тимофійовичу — начальникові відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Нові інноваційні технології».

 

Державну премію України в галузі науки і техніки 2010 року (Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 2011 року №593/2011) «за cтворення ряду газотурбінних двигунів спеціального призначення» присуджено у складі колективу авторів: ЧЕРНОВУ Сергію Костянтиновичу, доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри управління проектами НУК, заслуженому працівнику промисловості України.

 

Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року (Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 18 травня 2007 року №329/2012) «за створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» присуджено колективу авторів:  КРІВЦУНУ Ігорю Віталійовичу — академікові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України; РИЖКОВУ Сергію Сергійовичу — докторові технічних наук, ректорові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; БЛІНЦОВУ Володимиру Степановичу — докторові технічних наук, проректорові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; КВАСНИЦЬКОМУ В’ячеславу Федоровичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; КОШКІНУ Костянтину Вікторовичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; НЄКРАСОВУ Валерію Олександровичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; СЕВРЮКОВУ Володимиру Васильовичу — кандидатові технічних наук, директорові департаменту Міністерства інфраструктури України; ЄГОРОВУ Геннадію Вячеславовичу — докторові технічних наук, генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Морське інженерне бюро»; ЖУКОВУ Юрію Даниїловичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; СОЛОНІЧЕНКУ Юрію Володимировичу — помічникові президента публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

 

Премію Президента України для молодих вчених у 2013 році (Указ Президента України від 02.12.2013 № 659/2013) за роботу «Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні» призначено: ГАЙШІ Олександру Олександровичу — кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; КАРПЕЧЕНКУ Антону Анатолійовичу — кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; ЛАБАРТКАВІ Олександру Володимировичу — молодшому науковому співробітникові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; ЮРЕСКО Тетяні Анатоліївні — асистентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

Премію Президента України для молодих вчених у 2014 році (Указ Президента України № 939/2014 від 16.12.2014р.) за роботу «Створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління» отримали молоді науковці: МІНЧЕВ Дмитро Степанович, доцент кафедри ДВЗ; ГОГОРЕНКО Олексій Анатолійович, доцент кафедри ДВЗ; МІТЄНКОВА Віра Сергіївна, доцент кафедри ССЕУ; МОСТІПАНЕНКО Ганна Борисівна, доцент кафедри турбін.

 

Премію Президента України для молодих вчених у 2017 році (Указ Президента України № 458/2017 від 29 грудня 2017 року) за роботу «Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій» отримали молоді науковці: ГРИЧ Артем Вікторович, асистент кафедри КтаР; ОСТАПЕНКО Олексій Валерійович, асистент кафедри КтаР; КОНОВАЛОВ Андрій Вікторович, молодший науковий співробітник Херсонської філії НУК; КОЗЛОВСЬКИЙ Артем Вікторович, асистент кафедри турбін.

 

Премію Президента України для молодих вчених у 2019 році (Указ Президента України №903/2019 від 13.12.2019р.) за роботу «Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхням» отримали молоді науковці: КОРНІЄНКО Вікторії Сергіївні – викладачу кафедри теплотехніки Херсонської філії; БУРУНСУЗ Катерині Сергіївні – кандидату технічних наук, викладачу кафедри обліку та економічного аналізу; РАДЧЕНКО Роману Миколайовичу – кандидату технічних наук, доценту кафедри турбін; ПОРТНОМУ Богдану Сергійовичу – аспіранту кафедри кондиціювання та рефрижерації.

 

Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2008 році (відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15.01.2009 № 871-VI) за цикл робіт «Комплексне вирішення питань поводження з органічними побутовими відходами на основі енергозберігаючих та екологічно чистих інноваційних технологій» призначено: МАРКІНІЙ Людмилі Миколаївні — кандидату технічних  наук, доценту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; РИЖКОВУ Олександру Сергійовичу — аспіранту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України; ХАРИТОНОВУ Михайлу Юрійовичу — науковому співробітнику Центру прикладних досліджень в енергетиці Національного  університету кораблебудування імені адмірала Макарова  Міністерства освіти  і науки України;

 

Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2012 році (відповідно до Постанови Верховної Ради України від 06.12.2012 № 5516-VI) за роботу «Тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики» призначено: РАДЧЕНКУ Андрію Миколайовичу — кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, доценту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; РИЖКОВУ Ростиславу Сергійовичу — інженеру Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; РАДЧЕНКУ Роману Миколайовичу — кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; КОНОВАЛОВУ Дмитру Вікторовичу — кандидату технічних наук, доценту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

 

Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2016 році (відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року № 2251-VIII) за роботу «Інноваційні моделі і механізми управління проектами регіонального та галузевого розвитку» призначено: ЧЕРНОВІЙ Людмилі Сергіївні — кандидату технічних наук, викладачу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; КОШКІНУ Володимиру Костянтиновичу — викладачу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; ПОДАЄНКО Марині Юріївні — молодшому науковому співробітнику Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

Гранти Президента України відповідно до Розпорядження Президента України №242/2019-рп від 9 серпня 2019 року «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік» призначено: ГРИЧУ Артему Вікторовичу – кандидатові технічних наук, доцентові кафедри кафедри кондиціювання та рефрижерації для проведення дослідження «Розробка інноваційної енергоефективної технології кондиціювання повітря автономних теплоелектростанцій»; ОСТАПЕНКУ Олексію Валерійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові кафедри кондиціювання та рефрижерації для проведення дослідження «Розробка енергоефективних систем утилізації теплоти когенераційних модулів автономного енергозабезпечення підприємств».

 

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 2014 року отримували 10 науковців, а саме: Нікітіна О.В., Коновалов Д.В., Блінцов О.В., Коробко О.В., Радченко Р.М., Гончарова Н.О., Лабарткава О.В., Козлов О.В., Бобров М.М., Проскурін А.Ю., Вінніченко І.Л., Топалов А.М., Герасін О.С.