clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

У кінці XVIII століття спочатку у Херсоні, потім у Миколаєві відкриваються навчальні заклади, пов’язані з
навігацією і корабельною архітектурою. До питання про організацію установ технічної освіти на півдні України
в кінці XIX століття Міська Дума Миколаєва зверталася неодноразово. Але у зв’язку з різними об’єктивними і
суб’єктивними причинами ці спроби виявилися невдалими. Спочатку, замість Миколаєва, вищий навчальний заклад
був створений в Одесі (1865 р.), потім у Харкові (1868 р.) та у Варшаві (1898 р.). У 1897-1900 рр. в
Миколаєві для реалізації програми будівництва броненосного флоту зводяться нові заводи. Виникає необхідність
підготовки великої кількості технічних фахівців середньої ланки. Для вирішення цього завдання у 1902 р. було
відкрито середнє механіко-технічне училище.

Активну участь у його створенні взяв учений-кораблебудівник того часу Костянтин Петрович Боклевський, один з
творців науки про проектування корабля.

У 1917 р. середнє механіко-технічне училище перетворено в Миколаївське політехнічне училище. У 1920 р. в
ході реорганізації радянської системи народної освіти, Миколаївське політехнічне училище перетворено в
технікум імені К. Тімірязєва на правах вищого навчального закладу, а його випускникам присвоювалась
кваліфікація інженера. У 1925 р. політехнічний технікум реорганізується в індустріальний, а в 1927 р. він
стає кораблебудівним.

У 1929 р. Миколаївський кораблебудівний технікум було об’єднано з Миколаївським вечірнім робітничим
технікумом. Цей заклад отримав назву Миколаївського машинобудівного інституту. У 1930 р. він був
перейменований у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ).

Рішенням уряду СРСР у 1949 р. МКІ було присвоєно ім’я адмірала С. Й. Макарова – уродженця м. Миколаєва,
відомого вченого-кораблебудівника, адмірала-флотоводця.

У 1994 р. рішенням Кабінету Ради Міністрів України МКІ імені адмірала С. Й. Макарова отримав найвищий
(четвертий) рівень акредитації, статус університету і назву – Український державний морський технічний
університет (УДМТУ).

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Українського державного морського
технічного університету імені адмірала Макарова, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки,
Указом Президента України від 25 березня 2004 р.ухвалено надати університету статус національного та
іменувати його «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова».

НУК ім. адм. Макарова– єдиний в Україні унікальний заклад вищоїосвіти, який здійснює підготовку фахівців
для суднобудівного, кораблебудівного, машинобудівного, енергетичного, морегосподарського комплексів України
та інших країн світу за міжнародними нормами і вимогами. Підтвердженням цього є отримання в 2014 р.
міжнародного і державного сертифікатів якості підготовки фахівців ISO 9001 : 2008 та ДСТУ ISO 9001 : 2009
від світового лідера серед кваліфікаційних товариств «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна». Товариство
щорокуздійснює наглядовий аудит за функціонуванням системи управління якості НУК, а в 2017 р. університет
успішно пройшов сертифікаційний аудит на відповідність вимогам нової редакції стандарту ISO 9001:2015,
згідно з якоюНУК ім. адм. Макарова отримав сертифікати відповідності ISO 9001:2015 за номером UA228700 та
ДСТУ ISO 9001:2015 за номером UA228701 з терміном дії до 8 лютого 2021 р.

За свою 100-річну історію в університеті підготовлено більше 100 тисяч фахівців для вітчизняного і
закордонного кораблебудування. Зараз до складу НУК ім. адм. Макарова входять: 5 інститутів, 4 факультети,
Херсонська та Первомайська філії, 4 навчально-наукових центри, Коледж корабелів і Первомайський коледж, 2
закордонних навчально-консультаційних пункти, багатопрофільний Морський ліцей ім. професора Александрова,
Академія гардемаринів. У НУК ім. адм. Макарова навчаються більше 7500 тис. студентів за 14 галузями знань та
29 спеціальностями.