clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проект Освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти (Доктор філософії) «Енергетичне машинобудування».

Спеціальність «142 Енергетичне машинобудування».

Зауваження приймаються до 15 серпня 2021 року.

Гарант освітньої програми — Сербін Сергій Іванович

E-mail: serhiy.serbin@nuos.edu.ua