clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проєкт Освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти (Бакалавр) «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
Спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
Зауваження приймаються до «24» квітня 2022 року.
Гарант освітньої програми – КОСТЮЧЕНКО Віталій Іванович
E-mail: vitalii.kostiuchenko@nuos.edu.ua

  • Проект ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики