clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проєкт Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Газотурбінні установки і компресорні станції»
Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»
Зауваження приймаються до «24» квітня 2022 року.
Гарант освітньої програми – Патлайчук Володимир Миколайович
E-mail: volodymyr.patlaichuk@nuos.edu.ua

  • Проект ОПП Газотурбінні установки і компресорні станції