clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проект Освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (Магістр) «Композиційні та порошкові матеріали, покриття».

Спеціальність 132 «Матеріалознавство».

Зауваження приймаються до 24 квітня 2022 року.

Гарант освітньої програми — д.т.н., професор Дубовий Олександр Миколайович

E-mail: oleksandr.dubovyj@nuos.edu.ua

  • Проект ОПП Композиційні та порошкові матеріали, покриття