clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проект Освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (Магістр) «Конструювання та міцність корпусу суден і плавучих споруд».

Спеціальність 135 «Суднобудування».

Зауваження приймаються до 15 травня 2022 року.

Гарант освітньої програми — Юреско Тетяна Анатоліївна

E-mail: tyuresko@gmail.com

  • Проект ОПП Конструювання та міцність корпусу суден і плавучих споруд