clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проект Освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (Магістр) «Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями».

Спеціальність 073 «Менеджмент».

Зауваження приймаються до 28 лютого 2022 року.

Гарант освітньої програми — канд. екон. наук, доцент Марина Валеріївна Волосюк

E-mail: maryna.volosiuk@gmail.com

  • Проект ОПП Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями